Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

  • Навчальний план підготовки бакалавра
  • із галузі знань 0401 – Природничі науки
  • за напрямом 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  • форма навчання – денна
  • Кваліфікація – 3439 – Організатор природокористування
  • Строк навчання – 4 роки

Шифр

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Заліки

Кількість годин

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

ГСЕ 1.1.01

Українська мова (за професійним   спрямуванням)

2

108

ГСЕ 1.1.02

Історія України

1

108

ГСЕ 1.1.03

Історія української культури

6

72

ГСЕ 1.1.04

Іноземна мова

4

3

180

ГСЕ 1.1.05

Філософія

4

108

ГСЕ 1.1.06

Політологія

3

72

ГСЕ 1.1.07

Фізичне виховання

2,4,6,7

448

1.2. Дисципліни природничо-наукової підготовки

ПН 1.2.01

Вища математика

3

2

216

ПН 1.2.02

Фізика

2д,1

162

ПН 1.2.03

Геологія з основами геоморфології

1

108

ПН 1.2.04

Гідрологія

2

108

ПН 1.2.05

Метеорологія і кліматологія

6

108

ПН 1.2.06

Інформатика та системологія

3

108

ПН 1.2.07

Ґрунтознавство

5

108

ПН 1.2.08

Хімія з основами біогеохімії

1

162

1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки

ЗП 1.3.01

Вступ до фаху

2

108

ЗП 1.3.02

Біологія

1, 2

216

ЗП 1.3.03

Загальна екологія (та неоекологія)

2

1

216

ЗП 1.3.04

Ландшафтна екологія

7

108

ЗП 1.3.05

Екологія людини

2

108

ЗП 1.3.06

Моніторинг довкілля

4

3

216

ЗП 1.3.07

Моделювання та прогнозування стану   довкілля

5

162

ЗП 1.3.08

Техноекологія

6

162

ЗП 1.3.09

Урбоекологія

4

162

ЗП 1.3.10

Нормування антропогенного   навантаження на навколишнє середовище

4

162

ЗП 1.3.11

Екологічна безпека

8

7

162

ЗП 1.3.12

Екологічна експертиза

4

108

ЗП 1.3.13

Природоохоронне законодавство та   екологічне право

8

162

ЗП 1.3.14

Організація та управління в   природоохоронній діяльності

108

ЗП 1.3.15

Економіка природокористування

4

108

ЗП 1.3.16

Заповідна справа

108

ЗП 1.3.17

Безпека життєдіяльності

3

72

ЗП 1.3.18

Основи охорони праці

7

72

1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки

ПП 1.4.01

Загально-екологічна навчальна   практика

162

ПП 1.4.02

Ландшафтно-екологічна навчальна   практика

108

ПП 1.4.03

Виробнича практика

216

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

ПН 2.1.01

Морфологія вищих рослин

144

ПН 2.1.02

Систематика вищих рослин

2

144

ПН 2.1.03

Мисливствознавство

3

108

ПН 2.1.04

Екологія промислової фауни

5

108

ПН 2.1.05

Географія рослин і ґрунтів

5

108

ПН 2.1.06

Екофлора України

6

108

ПН 2.1.07

Рекультознавство

6

108

ПН 2.1.08

Хімічний аналіз ґрунтів

3

144

ПН 2.1.09

Фітомеліорація

4

108

ПП 2.1.04

Біометрія

144

ПП 2.1.05

Паразитологія

5

108

ПП 2.1.06

Захист рослин

6

135

ПП 2.1.07

Іновіційна геоботаніка. Ґрунтово-геоботанічне   картографування з основами землевпорядкування

4,5д

387

ПП 2.1.08

Екологічні основи землеробства та   агрохімія ґрунтів

7

144

ПП 2.1.09

Ентомологія

7

144

ПП 2.1.10

Екологія тварин

7

144

ПП 2.1.11

Радіоекологія біогеоценозів   степової зони

8

144

ПП 2.1.12

Орнітологія

8

144

ПП 2.1.13

Екологічна токсикологія

144

ПП 2.1.14

Державна атестація

108

ПП 2.1.15

Дипломування

216

2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Вибір 1

ГСЕ 2.2.01

Психологія

5

108

ГСЕ 2.2.02

Основи педагогічної майстерності

7

108

ПП 2.2.03

Педагогіка

6

108

ПП 2.2.04

Методика викладання екології та   біології

6

108

ПП 2.2.05

Вікова фізіологія та валеологія

8

108

ПП 2.2.06

Педагогічна практика

216

ПП 2.2.08

Курсова робота

36

ПП 2.2.09

Курсова робота

36

ПП 2.2.10

Курсова робота

36

2.2.2. Вибір 2

ГСЕ 2.2.01

Психологія

5

108

ГСЕ 2.2.02

Основи педагогічної майстерності

7

108

ПП 2.2.03

Екологічний маркетинг

6

108

ПП 2.2.04

Основи проектування   природоохоронних споруд

6

108

ПП 2.2.05

Візуальна екологія

8

108

ПП 2.2.06

Педагогічна практика

216

ПП 2.2.08

Курсова робота

36

ПП 2.2.09

Курсова робота

36

ПП 2.2.10

Курсова робота

36

Разом

8640