Навчальний план підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.04010601* – Екологія та охорона навколишнього середовища

  • Навчальний план підготовки спеціаліста
  • із галузі знань 0401 – Природничі науки
  • за напрямом 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  • спеціальністю 7.04010601* – Екологія та охорона навколишнього середовища
  • форма навчання – денна
  • Кваліфікація – 2211.2 – Еколог, 2320 – Викладач середніх навчальних закладів
  • Строк навчання – 1 рік
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

Шифр

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Заліки

Кількість годин

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
ГСЕ 1.1.01 Цивільний захист

36

ГСЕ 1.1.02 Лісова гідрологія

1

90

ГСЕ 1.1.03 Охорона праці в галузі

1

36

1.2. Дисципліни природничо-наукової підготовки
ПН 1.2.01 Інформаційні технології в екології

1

54

ПН 1.2.02 Степове лісознавство

1

54

1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки
ЗП 1.3.01 Стратегія сталого розвитку

1

90

ЗП 1.3.02 Екологічний менеджмент і аудит

1

72

ЗП 1.3.03 Регіональна флористика

1

54

1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки
ПП 1.4.01 Дипломування

702

ПП 1.4.02 Педагогічна практика

216

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
ГСЕ 2.1.01 Інтелектуальна власність

1

54

ПП 2.1.02 Функціональна зоологія

1

162

ПП 2.1.03 Курсова робота

54

ПП 2.1.04 Контрольні заходи

162

ПП 2.1.05 Державна атестація

108

2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Вибір 1
ПП 2.2.01 Спецпрактикум з екології

1

216

2.2.1. Вибір 2
ПП 2.2.01 Менеджмент екологічного ґрунтознавства

1

216

Разом

2160