Видання, які публікуються на нашій кафедрі:

Безымянный

Козак В. М., Бригадиренко В. В. Трофічна активність диплопод Rossiulus kessleri та Megaphyllum kievense за впливу важких металів і пестицидів. Дніпро: Ліра, 2022. 105 с.
Детальніше...


 
Безымянный

Севериновська, О. В., Скляр, Т. В., Хоменко, О. М., Федоненко, О. В., Ушакова, Г. О., Лихолат, Ю. В.,Зверковський, В. М. Пахомов, О. Є. Біолого-екологічний факультет ДНУ: історія, сьогодення та майбутнє.
Детальніше...


 
Безымянный

Пучков О. В., Бригадиренко В. В. Рідкісні твердокрилі надродини Caraboidea (Coleoptera, Adephaga) Дніпропетровської області
Детальніше...


 

Барановський Б. О., Манюк В. М., Іванько І. А., Кармизова Л. О. Аналіз флори Національного природного парку «Орільський»
Детальніше...


 

Цвєткова Н. М., Пахомов О.Є., Сердюк С. М., Якуба М. С. Біологічне різноманіття україни. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах
Детальніше...


 

Булахов В. Л., Губкін А. А., Пономаренко О. Л., Пахомов О. Є.
Біологічне різноманіття україни. Дніпропетровська область. Птахи: Горобцеподібні (Aves: Passeriformes)
Детальніше...


 

Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia)
Детальніше...


 

Булахов В. Л., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia)


Детальніше...

Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

Детальніше...

Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Дощові черв’яки (Lumbricidae)

Детальніше...

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов

Детальніше...

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: Негоробцеподібні (Aves: Non-Passeriformes) / В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов

Детальніше...

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei) / О. В. Прокопенко, О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2010. – 340 с.

Детальніше...

Голобородько К. К., Плющ І. Г. Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 1. (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea). – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2010. – 296 с.

Детальніше...

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 2 (Lepidoptera: Noctuoidea) / З. Ф. Ключко, К. К. Голобородько, О. Є. Пахомов, В. О. Афанасьєва . – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2011. – 508 с.

Детальніше...

Бобильов Ю. П., Бригадиренко В. В., Булахов В. Л., Гайченко В. А., Гассо В. Я., Дідух Я. П., Івашов А. В., Кучерявий В. П., Мальований М. С., Мицик Л. П., Пахомов О. Є., Царик Й. В., Шабанов Д. А. Екологія.

Детальніше...

Бобильов Ю. П., Бригадиренко В. В., Булахов В. Л., Гайченко В. А., Гассо В. Я., Дідух Я. П., Івашов А. В., Кучерявий В. П., Мальований М. С., Мицик Л. П., Пахомов О. Є., Царик Й. В., Шабанов Д. А. Екологія.

Детальніше...

Zazharska N. M. (2019). Assessment of safety and quality of goat’s milk. In: Current problems of agrarian industry in Ukraine.

Детальніше...

Rusynov V. I., Martynov V. O., & Kolombar T. M. (2019). Coleoptera pests of stored food supplies and field crops. In: Current problems of agrarian industry in Ukraine.

Детальніше...

Martynov V. O., & Brygadyrenko V. V. (2019). Biological control of beetle pests of stored grain and field crops. In: Current problems of agrarian industry in Ukraine.

Детальніше...

Baranovsky B. O., Karmyzova L. O., & Ivanko I. А. (2019). Fodder value of Poaceae family species in the steppe zone of Ukraine. In: Current problems of agrarian industry in Ukraine.

Детальніше...