Попередні дослідження рибного населення НПП «Мезинський»

УДК 597.2/.5(477.51)

Ю. К. Куцоконь, В. А. Костюшин

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна, carassius1@ukr.net

PRELIMINARY INVESTIGATION OF FISH POPULATION
IN NATIONAL NATURE PARK «MEZYNSKY»

Y. K. Kutsokon, V. A. Kostyushyn

Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Десна – дуже важлива річка для збереження аборигенної іхтіофауни басейну Дніпра, оскільки українська частина її абсолютно незарегульована. Тому, на відміну від багатьох інших приток Дніпра, у Десні складаються сприятливі умови для нересту та нагулу (зокрема на заплавних водоймах) багатьох рідкісних видів риб.

Мезинський національний природний парк розташований в Коропському районі Чернігівської області. Площа парку – 31 035,2 га. Межа парку на півночі проходить через с. Студинка та Мезин, на заході – через с. Оболоння, Понорниця та Покошичі, на півдні природною межею є р. Десна, на сході – кордон із Сумською областю.

Під час двох експедиційних виїздів до Мезинського НПП у серпні 2010 р. проведене опитування рибалок, подекуди з оглядом їх уловів, на ділянці р. Десна між сс. Мезин і Радичів. Також здійснено рейд на р. Десна від с. Сверловка до Бужанка разом зі службою охорони парку та опитано працівників цієї служби. Опрацьовано літопис природи, а саме частину, що стосується рибного населення.

Загалом, виявлено 17 видів риб: щука звичайна Esox lucius Linnaeus, 1758, плітка Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), в’язь Idus idus (Linnaeus, 1758), головень Squalius cephalus (Linnaeus, 1758), краснопірка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), лин Tinca tinca (Linnaeus, 1758), верховодка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), плоскирка Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), лящ Abramis brama (Linnaus, 1758), гірчак європейський Rhodeus amarus (Bloch, 1782), карась звичайний Carassius carassius (Linnaeus, 1758), карась сріблястий Carassius gibelio (Bloch, 1782), вівсянка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), білоперий пічкур дніпровський Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934), щипавка звичайна Cobitis taenia (s. l.) Linnaeus, 1758, окунь звичайний Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, йорж звичайний Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758). Достовірне знаходження тут і стерляді Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758, оскільки працівники відділу науки надали фото, зроблене навесні 2010 р.

У заплавних водоймах зустрічалися 13 видів: щука звичайна, плітка, в’язь, головень, краснопірка, лин, верховодка, плоскирка, лящ, карась звичайний, карась срібля­стий, окунь звичайний, йорж звичайний. На русловій частині Десни відмічено 12 видів: щука звичайна, плітка, в’язь, краснопірка, верховодка, плоскирка, лящ, гірчак європей­ський, вівсянка, білоперий пічкур дніпровський, щипавка звичайна, окунь звичайний.

Згідно опитувань, зустрічаються: синець Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758), марена дніпровська Barbus borysthenicus Dybowski, 1862, ялець звичайний Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758), білизна Aspius aspius (Linnaeus, 1758), товстолобик білий Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), спостерігали одноразово навесні, коли особини цього виду вийшли зі ставкових господарств; короп Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, в’юн Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758), сом Silurus glanis Linnaeus, 1758, минь Lota lota (Linnaeus, 1758), судак звичайний Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), йорж-носар Gymnocephalus acerinus (Gueldenstaedt, 1774). Також рибалки та працівники Мезинського НПП вказують на наявність пічкура, проте який саме вид мається на увазі вияснити не вдалося, адже пічкур звичайний Gobio gobio (Linnaeus, 1758) вказаний у літописі природи, а інший, подібний вид, білоперий пічкур дніпровський зустрічався в наших дослідженнях.

Дослідження рибного населення Мезинського НПП необхідно продовжити, оскільки загалом для Десни на території України відомо понад 40 видів риб (станом на другу половину ХХ ст.), багато з яких можуть бути знайдені при ретельному дослідженні. Парк – дуже важливе місце для збереження видового різноманіття риб. Тут зустрічаються види, занесені до Червоної книги України (2009): карась звичайний, стерлядь та інші (згідно опитувань). Знайдено нові для Літопису природи парку види: вівсянку, білоперого пічкура дніпровського, щипаку звичайну.

В умовах Мезинського НПП збереглися, з одного боку, реофільні види в русловій частині Десни (адже річка в межах України незарегульована), з іншого – цінні лімнофільні у заплавних водоймах. Не спостерігається значної кількості адвентивних видів риб, що також свідчить про гарне збереження природних біотопів.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 96-97.