Перша знахідка пильщика Pristiphora armata (Hymenoptera, Tenthredinidae) в Україні

УДК 591.9:595.793.2

В. В. Заброда, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
Україна, bratlibo@yahoo.co.uk

FIRST RECORD OF THE SAWFLY PRISTIPHORA ARMATA (HYMENOPTERA, TENTHREDINIDAE) IN UKRAINE

V. V. Zabroda, A. G. Sirenko

Vasyl’ Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Авторами проаналізовано частину зборів справжніх пильщиків (Tenthredinidae) з колекції інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена (м. Київ), датованих дев’ятим липня 1966 року. Матеріал збирався з нижніх гілок лип уздовж шосе в період цвітіння дерев поблизу с. Красноїльськ Львівської області. Дані про автора зборів не збережено. У результаті опрацювання матеріалу виявлено 28 самок та 2 самці Pristiphora armata (Thomson, 1862) (= P. crassicornis), який для фауни України раніше не вказувався. Цей вид з євразійським полізональним ареалом відомий із центральної, західної та східної Європи (Польща, Румунія), Скандинавії, Малої Азії та Росії, включаючи Північний Кавказ, південно-сибірські гори, Камчатку та Сахалін (Haris, 2006; European Sawflies…, 2006). Знахідка виду на території України очікувана. Липа як кормова рослина вказувалась Лоренсом і Клаусом для самців Рristiphora ruficornis (Olivier, 1811), проте у подальшому вид перевизначено як P. armata, самки якого, за твердженням А. Тегера та М. Бланка (Taeger, Blank, 1998), зустрічаються на Crataegus. Дані про місце відлову досліджених екземплярів підтверджують трофічну приуроченість P. armata до липи.

Автори висловлюєть вдячність Валерію Олексійовичу Корнєєву за люб’язно надану можливість працювати з матеріалами колекції інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 181.