Шкідники рослин роду Peperomia та засоби боротьби з ними

УДК 574:581.2

Л. Л. Ломига, Ю. В. Лесько, Ю. В. Лихолат
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

L. L. Lomiga, Y. V. Les’ko, Y. V. Likholat
Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Ботанічні сади по всьому світу створюються як осередки інтродукції та акліматизації рослин до нових екологічних умов. Зокрема, в умовах ботанічного саду ДНУ нараховується більше тисячі таксонів тропічних і субтропічних рослин, які належать до 136 родин, мають досить широку географію походження та високі декоративні якості. У цих умовах постійно проводиться робота з первинної інтродукції рослин, їх стабілізації та подальше впровадження в озеленення закритих приміщень і сезонних насаджень окремих ділянок. На нашу думку, одним із перспективних і малодосліджених у даному аспекті є рід Peperomia Ruiz et Pavon, оскільки він нараховує більше тисячі таксонів, має широкий діапазон пристосованості до умов зволоження, щільності субстрату та температури, й, унаслідок цього, різноманітні форми габітусу. Крім цього, рослини даного роду досить стійкі до шкідників: ураження відбувається лише за умов порушення агротехніки.

Основними шкідниками пеперомій уважають павутинних кліщів і нематод. Представники родини Tetranychidae Donnadieu з’являються на рослинах при значному підвищенні сухості повітря, тому дуже важливо для профілактики підтримувати вологість повітря на значному рівні. При ураженні колекції використовуються акарициди, найчастіше Фітоверм (шляхом обприскування поверхні рослини). Позитивна динаміка спостерігається вже після першої обробки. Через тиждень вона проводиться повторно для ліквідації молодих особин. У цілому, рід Peperomia досить рідко вражається даною групою шкідників: як правило, це відбувається при значному пересиханні субстрату і, як наслідок, втраті листям тургору. Представники з опушеною наземною частиною не пошкоджувались жодного разу.

Небезпечнішими для рослин роду Peperomia є представники класу Nematoda Rudolphi. Складність боротьби полягає у тому, що виявити хворобу на ранній стадії неможливо, лише при значному ураженні можна діагностувати за зовнішнім виглядом рослин: пригнічення розвитку, зниження тургору, втрата декоративності – в умовах високої вологості повітря оранжереї та теплиці ці ознаки у пеперомій можуть не проявлятися до повної втрати коренів, що свідчить про значний ступінь ураження, й, у свою чергу, передбачає повну утилізацію інфікованого рослинного матеріалу та ґрунту. Значно простіше запобігти інфікуванню колекції представниками Nematoda. Основними профілактичними заходами є стерилізація посуду, інструменту, а також субстрату для висаджування рослин. Окрім цього неприпустимо повторне використання ґрунту, вазонів та піддонів після інфікованих рослин – все це також підлягає вибраковуванню.

В умовах ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара рослини роду Peperomia уражаються комахами надродини Aphididae Latreille. Розповсюдження тлі має сезонну динаміку: навесні – у квітні – травні, а також восени – у жовтні (заноситься разом із рослинами, що висаджувалися у відкритий ґрунт). Оселяється на суцвіттях і викликає їх деформацію, що перешкоджає дозріванню насіння та знижує декоративність рослин. При невеликій кількості шкідників уражені суцвіття механічно видаляють та утилізують, в іншому випадку використовують інсектициди широкого спектру дії (Актара, Конфідор тощо). Обробку проводять триразово з інтервалом 7–10 діб.

Значної шкоди завдають пепероміям та іншим рослинам колекції безхребетні класу Gastropoda Cuvier, оскільки вони живляться соковитими частинами рослин, частіше листям, що призводить до втрати декоративності дорослих екземплярів, а також повного знищення посівів таксонів, що інтродукуються. Чисельність особин значно зростає у вересні – листопаді завдяки значному зволоженню ґрунту та опаданню листя. Профілактичними заходами боротьби є розчищення від листового опаду стелажів, їх подальша обробка розчином вапна, а також локальне розсипання моллюскоцидів Метальдегід і Гроза.

Враховуючи що колекційний матеріал в умовах ботанічних садів повинен бути не враженим, запропонований комплекс передбачає профілактичні та ліквідаційні заходи з боротьби зі шкідниками шляхом суцільної обробки колекції представників роду Peperomia, а також дотримання агротехнічних вимог вирощування. Саме завдяки цим заходам колекція закритого ґрунту ботанічного саду Дніпропетровського університету ім. Олеся Гончара має здоровий колекційний фонд.