Морфометрична характеристика пічкура звичайного (Gobio gobio) р. Суха Сура (Дніпропетровська область, Україна)

УДК 597.551.2:591.4(477.63)

С. Г. Свириденко, Р. О. Новіцький

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, angler@ua.fm

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF THE COMMON GUDGEON
(GOBIO GOBIO) FROM THE RIVER DRY SURA
(DNIPROPETROVS’K PROVINCE, UKRAINE)

S. G. Svyrydenko, R. О. Novitsky

Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine

Один із рідкісних видів іхтіофауни водойм Дніпропетровської області – пічкур звичайний Gobio gobio (L.), поширення якого обмежене, а сам він – вкрай нечислений вид (Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces), 2008). Особливості біології та екології пічкура у малих річках регіону досліджені мало, а відомості про морфологію виду у водоймах Дніпропетров­ської області відсутні.

Мета роботи – проаналізувати морфотип пічкура звичайного G. gobio (L.) р. Суха Сура – правого притоку другого порядку р. Дніпро (Дніпропетровська область, Україна). Іхтіологічний матеріал відбирали з аматорських уловів улітку та восени 2010 р. на середній течії р. Суха Сура в межах Дніпропетровського р-ну Дніпропетров­ської обл. Морфологія пічкура звичайного вивчена за 30 особинами, вимірювали 40 морфометричних ознак за загальноприйнятою методикою (Правдин, 1966). G. gobio (L.) в мешкає у р. Суха Сура в місцях із помірною течією або без неї, із піщано-глинистим і мулистим дном.

Пічкур звичайний р. Суха Сура має оригінальний морфотип: D 8; A (5) 6 (7); P (12) 13 (14); V (6) 7 (8); l. l 37–43; sp. br (7) 9 (11); f. br (9) 10 (12); vert. 35–37; con. vert 19; pl. vert (16) 17 (18) (n = 30).

Відмічено особливості забарвлення пічкура р. Суха Сура. Забарвлення пічкура типово донне, забезпечує маскування на темному ґрунті. Самці та самки забарвлені однаково, забарвлення мало варіює, буває темним або світлішим відповідно кольору дна водойми. Спина буро-сірого кольору із зеленкуватим відтінком, боки світлі, у великих особин жовтуваті, черево світло-жовтого кольору. Нижче бічної лінії тіло сріблястого забарвлення. По боках тіла уздовж бічної лінії розміщено 8–12 великих синюватих плям, які іноді зливаються. Хвостовий і спинний плавці сіро-жовті з рядами дрібних темних плям. Анальний, грудні, черевні плавці незабарвлені або світло-сірі, без рядів дрібних темних плям.

Достовірних відмінностей морфотипу статевозрілих особин самок і самців пічкура р. Суха Сура не виявлено.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 125-126.