Біорізноманіття прісноводних молюсків волинських озер

УДК 594.1:591.5

А. П. Стадниченко, Р. К. Мельниченко, О. І. Уваєва, О. В. Павлюченко

Житомирський державний університет, Житомир, Україна, Uvaeva1980@mail.ru

BIODIVERSITY OF FRESHWATER MOLLUSCS IN THE VOLYŃLAKES

А. P. Stadnychenko, R. K. Melnychenko, О. I. Uvayeva, O. V. Pavlyuchenko

ZhytomyrStateUniversity, Zhytomyr, Ukraine, Uvaeva1980@mail.ru

Природа щедро наділила Волинь озерами, яких тут нараховується понад 220. Малакофауна цього регіону численна, різноманітна, але все ще слабко досліджена. Мета нашої роботи – екологічно-фауністичне дослідження прісноводних молюсків озер Волинської області. Матеріалом слугували власні збори авторів, а також польові збори працівників Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Тепер ці матеріали зберігаються у фондах музею природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Автори висловлюють глибоку подяку співробітникам ЖДУ О. В. Гарбару, Г. Є. Киричук, І. О. Першко за допомогу у визначенні деяких видів молюсків.

Збір матеріалу проводили у 2003–2004 рр. на 33 найбільших озерах Волині, серед яких 9 озер Шацької групи (Світязь, Пульмо, Пісочне, Люцимер, Чорне, Згоранське, Соминець, Перемут, Кримне). Молюсків збирали вручну та за допомогою сачка. Для визначення видової належності молюсків користувались загальноприйнятими конхіологічними характеристиками (Старобогатов, 1977; Стадниченко, 1984, 1990; Старобогатов и др., 2004).

Малакофауна Шацьких озер представлена 39 видами. Із гастропод в озерах зустрічаються представники 7 родин. Це Viviparidae: Viviparus viviparus duboisianus (Mousson, 1863), V. contectus (Millet, 1819); Bithyniidae: Bithynia (Bithynia) tentaculata (Linnaeus, 1758), B. (В.) producta (Moquin–Tandon, 1855), B. (В.) curta (Garnier in Picard, 1840), B. (Miletelona) decipiens (Millet, 1843); Valvatidae: Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774), V. cristata (O. F. Müller, 1774); Lymnaeidae: Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758), L. (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758), L. (Peregriana) peregra (O. F. Müller, 1774), Lymnaea (Stagnіcola) palustris (O. F. Müller, 1774), L. (S.) turricula (Held, 1836), L. (Corvusiana) corvus (Gmelin, 1791); Bulinidae: Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758), P. purpura (O. F. Müller, 1774); Acroloxidae: Arcoloxus lacustris (Linnaeus, 1758); Planorbidae: Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758), Аnisus (Аnisus) spirorbis (Linnaeus, 1758), A. (A.) leucostoma (Millet, 1813), A. (A.) perezi (Graells in Dupuy, 1854), A. (A.) septemgyratus (Rossmaessler, 1835), А. (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758), A. (D.) vorticulus (Troschel, 1834), А. (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758), А. (Gyraulus) albus (O. F. Müller, 1774), A. (G.) acronicus (Férussac, 1807), Armiger crista (Linnaeus, 1758), Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774), S. distinguenda (Gredler, 1859), Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786).

Серед двостулкових прісноводних молюсків тут відмічено види двох родин. Це Unionidae: Unio (Unio) pictorum ponderosus (Spitzi in Rossmaessler, 1844), U. (Tumidusiana) conus borysthenicus (Kobelt, 1879), U. (T.) tumidus falcatulus (Drouеt, 1881), Colletopterum (Piscinaliana) piscinale falcatum (Drouët, 1881), C. (Ponderosiana) ponderosum rumanicum (Bourguignat, 1880), Anodonta (Anodonta) cygnea (Linnaeus, 1758); Sphaeriidae: Euglessa (Hiberneuglesa) hibernica (Westerlund, 1894), E. (H.) lilljeborgii (Clessin, 1886).

Слід відмітити, що безпосередньо у озерах знайдено невелику кількість двостулкових молюсків, а гастроподи тут взагалі майже відсутні. Адже в озерах температура води здебільшого невисока, у них дуже слабко розвинена водна рослинність, донні відкладення здебільшого піщані, у прибережній зоні наявний інтенсивний рух води. Такі умови середовища вкрай несприятливі для стагнофільних видів молюсків (котушкові, витушкові, ставковикові, живородкові тощо). Проте більшість цих видів знаходять дуже сприятливі умови для свого розвитку у водоймах, розташованих на узбережжі цих озер (невеличкі тимчасові водойми, калюжі, канали, меліоративні канави), про що свідчать високі показники щільності поселення цих тварин. Так, у напівпересохлих біотопах поблизу оз. Світязь зареєстровано найбільшу щільність поселення P. planorbis по всій Україні – близько 28 тис. екз./м2. Адже тут відсутня течія, багата водяна рослинність, мулисті донні відкладення, добре прогріта вода. Все це створює сприятливі умови для поселення тут молюсків та для значного їх кількісного розвитку. Малакофауна інших озер, обстежених на Волині, представлена 18 видами черевоногих і 11 видами двостулкових молюсків, список яких наведено нижче.

Оз. Біле (с. Невір, Любешівський р-н): B. (В.) tentaculata, V. viviparous duboisianus, V. contectus, L. (R.) auricularia, P. corneus, P. planorbis, P. carinatus, A. (A.) spirorbis, A. (A.cygnea, U. (U.) pictorum ponderosus. Тут вперше для даного регіону виявлено представника родини DreissenidaeDreissena polymorpha (Pallas, 1771), який, вірогідно, дістався сюди з території Білорусії.

Оз. Бурків (Любешівський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis, P. corneus, P. planorbis, U. (U.) pictorum ponderosus, A. (A.) zellensis (Schröter, 1779).

Оз. Віпак (с. Величне): V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (R.) ampla (Hartmann, 1821), L. (R.) balthica (Linnaeus, 1758), P. сorneus, P. planorbis, A. (A.) zellensis, Sphaerium (Amesoda) rivicola (Lamarck, 1818).

Оз. Глухівське (с. Глухи, Старовижвівський р-н): B. (В.) tentaculata, R. (L.) auricularia,
P. corneus, U. (T.) tumidus, A. (A.) cygnea, C. (P.) piscinale falcatum.

Оз. Оріхівське (с. Самари-Оріхові, Ратнівський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (C.corvus, L. (S.) palustris, L. (R.) ampla, L. (R.) balthica, L. (R.) auricularia, P. corneus, A. (D.vortex.

Оз. Дашне (с. Дашне): V. contectus, L. (C.) corvus, L. (S.) palustris, L. (R.) ampla, L. (R.auricularia, P. corneus, A. (A.) cygnea, Pseudanodonta complanata (Rossmaessler, 1835).

Оз. Добре (Kамінь-Kаширський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (R.) ampla, P. corneus, P. planorbis, U. (U.) pictorum ponderosus, A. (A.) cygnea, E. (H.) lilljeborgii.

Оз. Домашнє (поблизу с. Яревище, Старовижвівський р-н): P. corneus.

Оз. Заболоття (с. Заболоття, Ратнівський р-н): B. (В.) tentaculata, Valvata trochoidea (Menke, 1857), L. (L.) stagnalis, P. corneus, A. (A.) spirorbis, A. (D.) vortex, A. (D.) vorticulus, А. (B.) contortus, S. nitida.

Оз. Засвяття (с. Засвяття): V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (S.) corvus, L. (S.) palustris, L. (R.) auricularia, P. corneus, A. (A.) cygnea.

Оз. Любана (с. Замшани, Ратнівський р-н): L. (L.) stagnalis, P. сorneus, U. (T.) tumidus, A. (A.cygnea, P. complanata.

Оз. Люб’язь (с. Люб’язь, Любешівський р-н): L. (L.) stagnalis, A. (A.) cygnea, C. (P.piscinale falcatum.

Оз. Мшане (с. Гірчики): V. contectus, L. (R.) balthica, L. (R.) auricularia, P. corneus, A. (A.zellensis.

Оз. Острівне (с. Любохіни, Ратнівський р-н): L. (L.) stagnalis, P. corneus, U. (U.pic­torum ponderosus.

Оз. Піщане (села Кричне і Буцин, Старовижвівський р-н): B. (B.) tentaculata, V. contectus, L. (L.) stagnalis, L. (C.)corvus, L. (S.) palustris, L. (R.) ampla, L. (R.) auricularia, P. corneus, P. planorbis, A. (A.) spirorbis, A. (A.) cygnea, U. (U.) pictorum ponderosus, U. (T.tumidus.

Оз. Річицьке (с. Річиця, Ратнівський р-н): B. (B.) tentaculata, V. contectus, L. (L.stagnalis, L. (R.) balthica, L. (R.) auricularia, P. corneus, P. planorbis, A. (A.) spirorbis.

Оз. Рогізне (Любешівський р-н): V. contectus, L. (L.) stagnalis, P. corneus, A. (A.) cygnea, U. (T.) tumidus, Batavusiana nana carnea(Küster, 1878).

Оз. Святе (Камінь-Каширський р-н): V. contectus, L. (C.) corvus, L. (R.) ampla, L. (R.balthica, P. corneus, P. planorbis, A. (A.) cygnea, Sph. (A.) rivicola, Pisidiumamnicum (O. F. Müller, 1774).

Оз. Синове (Старовижвівський р-н, с. Синове): V. contectus, L. (L.) stagnalis, P. corneus.

Оз. Скомир (Камінь-Каширський р-н): L. (L.) stagnalis, A. (A.) cygnea.

Оз. Стовбихівське (Камінь-Каширський р-н): V. сontectus, L. (L.) stagnalis, P. сorneus, A. (A.) zellensis, U. (U.) pictorum ponderosus.

Оз. Тур (с. Тур, Ратнівський р-н): V. contectus, B. (В.) tentaculata, L. (L.) stagnalis, L. (C.corvus, L. (R.) auricularia, L. (R.) balthica, P. corneus, P. planorbis, A. (A.) spirorbis, A. (A.сygnea, U. (U.) pictorum, U. (T.) tumidus, E. (H.) lilljeborgii.

Оз. Черське (с. Глухи, Старовижвівський р-н): U. (U.) pictorum, U. (T.) tumidus, P. complanata.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 115-117.