Біорізноманіття комплексів Ennominae (Lepidoptera, Geometridae) Українських Карпат

УДК 595.785 (477)

А. А. Кизим, Р. М. Бідичак, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, bratlibo@yahoo.co.uk

BIODIVERSITY OF ENNOMINAE COMPLEXES
(LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS

A. A. Kyzym, R. M. Bidychak, A. G. Sirenko

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk

Дослідження фауни Ennominae (Geometridae) Українських Карпат має більше ніж 140-річну історію. Перші дослідження фауни Ennominae Українських Карпат належать М. Новицькому (Nowicki, 1860, 1865). Подальші дослідження та повідомлення, які стосуються фауни Ennominae Українських Карпат (у тому числі Передкарпаття) і Західного Поділля знаходимо у працях М. Ломницького (Łomnicki, 1876), Я. Верхратського (Werchratski, 1893), Т. Гарбовського (Garbowski, 1892), А. Фіртля (Viertl, 1897), С. Клеменевича (Klemensiewicz, 1894, 1898), Ю. Романишина (Romaniszyn, 1930), М. Білозора (1931), Ю. Кремки (Kremky, 1937). Проте у ті часи не існувало обладнання, яке дозволяло б здійснювати масовий відлов п’ядунів (ультрафіолетових ламп, переносних компактних генераторів струму), тому ці дослідження не могли охопити всі райони Карпат. Загалом фауна Ennominae Українських Карпат, у тому числі рівнинної частини Прикарпаття, Закарпаття досліджена фрагментарно та недостатньо. Крім того, дослідження вищевказаних авторів стосувались переважно проблем фауністики. Біотопічні дослідження Ennominae Українських Карпат практично не проводились.

Фауну Ennominae досліджували Українських Карпат (включно з Передкарпаттям, Прикарпаттям і Закарпаттям) на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. Відлов комах здійснювали протягом усього вегетаційного періоду з квітня по жовтень включно у 2002–2006 рр. у 14 стаціонарах Українських Карпат (в тому числі Передкарпаття, Прикарпаття, Закарпаття). Стаціонари розташовані на висотах від 256 до 2000 м н. р. м. і охоплювали практично всі існуючі у регіоні біотопи. Для відлову комах використовували лампи ультрафіолетового та денного світла з використанням генераторів струму «Honda» та «Endress-900». У роботі використані винятково власні збори авторів. Визначення, препарування комах здійснювали за стандартними методиками.

У результаті досліджень 2002–2006 років у досліджених стаціонарах вивлено 128 видів Geometridae в тому числі 54 види Ennominae. Досліджувались видові комплекси Ennominae різних біотопів Карпат (табл.).

Таблиця. Види Ennominae (Lepidoptera, Geometridae),
виявлені у різних біотопах Карпат у 2002–2006 рр.

Вид

Біотопи

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Abraxas   grossulariatus (Linnaeus, 1758)

+

2

A. sylvatus(Scopoli, 1763)

+

3

Agriopis   aurantiaria (Hübner,   1799)

+

4

A. marginaria (Fabricius, 1776)

+

5

A. leucophearria (Denis&Schiffermüller, 1775)

+

6

Продовження       табл.

Alcis repandatus (Linnaeus, 1758)

 

+

+

+

+

7

A. bastelbergeri (Hirschke, 1908)

+

+

8

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

+

9

Apocheima pilosaria (Denis &Schiffermüller,   1775)

+

10

A. hispidaria(Denis&Schiffermüller,   1775)

+

11

Artiora evonuaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

+

+

12

Biston stratarius (Hufnagel, 1767)

+

13

B. betularius (Linnaeus, 1758)

+

+

+

14

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

+

15

C. pusaria (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

+

+

16

Campaea margaritata (Linnaeus, 1758)

+

+

17

Cepphis advenaria (Hübner, 1790)

+

+

18

Charissa obscurata (Denis &   Schiffermüller, 1775)

+

19

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

+

20

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)

+

+

21

Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)

+

22

Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)

+

23

Ectropis   crepuscularia (Denis&Schiffermüller, 1775)

+

+

24

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

+

+

25

Ennomos   fuscantarius (Haworth, 1809)

+

+

+

26

E. erosarius (Denis &   Schiffermüller, 1775)

+

+

27

E. autumnarius Werneburg, 1859

+

+

+

+

+

28

Epione repandaria (Hufnagel, 1767)

+

+

29

Erannis defoliaria (Clerck, 1759)

+

30

Gonodontis bidentata (Clerkc, 1759)

+

31

Hypomecis roboraria (Denis &Schiffermüller, 1775)

+

+

+

+

+

32

H. punctinalis (Scopoli, 1763)

+

33

Itame wauaria (Linnaeus, 1758)

+

34

I. brunneata (Thunberg, 1784)

+

35

Ligdia adustata (Denis &   Schiffermüller, 1775)

+

+

+

36

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

+

37

Lomographa temerata(Denis&Schiffermüller,   1775)

+

+

+

+

38

L. bimaculata Fabricius, 1829

+

+

+

+

39

Opisthograptis   luteolata (Linnaeus, 1758)

+

40

Peribatodes secundarius (Denis &Schiffermüller, 1775)

+

41

Petrophora   chlorosata (Scopoli,   1763)

+

+

+

42

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

+

43

P. dolabraria (Linnaeus, 1758)

+

+

44

Pseudopanthera   macularia (Linnaeus, 1758)

+

45

Scotopteryx chenopodiata (Denis &Schiffermüller, 1775)

+

46

Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)

+

47

S. dentaria   (Fabricius, 1775)

+

48

Semiothisa   clathrata (Linnaeus,   1758)

+

+

49

S. liturata (Clerck, 1759)

+

50

S. alternaria (Hübner, 1809)

+

51

Siona lineata (Scopoli, 1763)

+

+

+

+

+

52

Odontognophos dumetana Treitschke, 1827

+

53

Odontopera   bidentata (Clerck, 1759)

+

54

Ourapteryx   sambucaria (Linnaeus,   1758)

+

Примітки: біотопи: монтанні (Прикарпаття та Закарпаття): A – субальпійські луки, B – гірські прирічкові луки, C – гірські лісові луки; рівнинні (Передкарпаття): D – рівнинні прирічкові луки, E – рівнинні лісові луки, F – агроценози, G – урбоценози.

Найбагатшим видами виявився видовий комплекс Ennominae біотопу гірських прирічкових лук (33 види). У видовому комплексі рівнинних прирічкових лук виявлено 30 видів Ennominae. У біотопі субальпійських луків виявлено 5 видів Ennominae. Усі досліджені комплекси відрізнялися за своїм видовим складом – не виявлено жодного виду Ennominae, який би зустрічався в усіх досліджених біотопах. У обстежених екосистемах чітко простежується висотний і антропогенний градієнт: зменшення біорізноманіття Ennominae з висотою та посиленням антропогенного навантаження.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 260-262.