Статево-вікова структура популяції ондатри (Оndatra zibethicus) Запорізького регіону

УДК 599.323.43:591.526

Н. І. Лебедєва, М. В. Лобанова

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна,
lebnatalya@yandex.ru, lebedevan@zsu.zp.ua

THE SEX-AGE STRUCTURE OF ОNDATRA ZIBETHICUS POPULATION
IN ZAPORIZHZHYA REGION

N. I. Lededeva, M. V. Lobanova

Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine,
lebnatalya@yandex.ru, lebedevan@zsu.zp.ua

При визначенні процесів, що відбуваються в популяціях тварин, важливим є з’ясування тих особливостей їх біології, які дозволяють пристосуватись до різких змін умов існування. У першу чергу це стосується особливостей вікової та статевої структури популяції, які є складовими адаптаційних механізмів регулювання чисельності (Большаков, 1983). Так у показниках вікового складу знаходять відображення як зміни зовнішніх умов, так і прояви внутрішньо-популяційних закономірностей. Особливої актуальності подібні дослідження набувають для видів інтродуцентів, зокрема ондатри (Оndatra zibethicus Linnaeus, 1758).

Після закінчення сезону розмноження, як вказують В. Е. Соколов та Н. П. Лавров (1993), популяція ондатри складається з двох угрупувань – дорослих особин (тих, що перезимували) та цьоголітків; співвідношення вікових груп нестабільне, воно може істотно змінюватися залежно від умов їх існування.

Дослідження проводили на внутрішніх водоймах Запорізького регіону. Досліджено 62 особини ондатр, здобутих у 2005–2007 роках.

Кількість дорослих особин від загальної кількості здобутих ондатр становить 52 %, молодих – 48 %. Таким чином їх співвідношення в досліджуваній мікропопуляції становить 1,1 : 1. Згідно отриманих результатів, частка особин у віці до двох років становить 97 %. Серед усіх здобутих ондатр частка тварин віком до 4 місяців склала 7 %, 5–10 місяців – 41 %, (при цьому на частку останніх приходиться 86 % усіх молодих тварин). Особини, вік яких становить від 11 місяців до 1 року 5 місяців, становить також 41 %, кількість ондатр віком 1 рік 6 місяців – 2 роки за нашими даними становила 8 %, і лише 3 % складали особини, старші 2 років. Серед усіх дорослих ондатр найбільший відсоток складають особини віком до 1,5 роки – 78 %, менше тварин віком від 1,5 до 2 років – 16 %, і лише 6 % особин, віком понад 2 роки. Це підтверджується даними інших авторів.

За результатами наших досліджень, співвідношення самців до самиць у мікропопуляції ондатри у Запорізького регіоні за досліджуваний період становило 1,21 : 1 (55 % склали самці і 45 % самиці). Частка молодих самців становить 52 %, самиць відповідно – 48 %, серед дорослих особин самці та самиці складають відповідно 59 та 41 %.

Згідно наших досліджень у мікропопуляції ондатри Запорізького регіону за досліджуваний період у віковій структурі дорослі переважають над цьоголітками. При цьому у самців кількість дорослих особин перевищує кількість молодих, у самиць, навпаки – співвідношення цьоголітків до особин, що перезимували становить 1,1 : 1. За нашими даними, у ондатри Запорізького регіону самці переважають над самицями. Співвідношення статей у популяції ондатри в районі досліджень є приблизно таким самим, як і в інших частинах ареалу. Цей показник постійно змінюється під впливом екологічних умов, сезону розмноження та віку тварин. Тому виникає необхідність постійного моніторингу статево-вікової структури популяцій досліджуваного виду.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 495.