Абітурієнту 2019

Шановні абітурієнти!

Кафедра зоології та екології Дніпровського національного університету в 2019 році запрошує Вас на наступні спеціальності:

На базі якої освітиПрограма підготовки та спеціальністьВступні випробування
на 1-й курс

на базі загальної середньої освіти
1) Бакалаврат "Екологія"

ЗНО:

1) Біологія (не менше 125 балів);
2) Українська мова та література (не менше 105 балів);
3) Хімія або математика, або фізика (не менше 105 балів).
3-й курс

на базі молодшого спеціаліста будь-якого напрямку підготовки.
1) Бакалаврат 101 ЕкологіяВступні іспити:
– екзамен з фаху у вигляді тестів.
на 5 курс

на базі бакалавра будь-якого напрямку підготовки
1) Магістратура "Екологія"

2) Магістратура "Зоологія"

3) Магістратура "Біологія" з ОПП "Біосистеми та ландшафтний дизайн"
Вступні іспити:

– екзамен з фаху у вигляді тестів;
– екзамен з іноземної мови у вигляді тестів.

Студенти забезпечуються гуртожитком. Бакалаври мають право вступу на інші напрями.

Майбутня робота

Наші випускники працюють на посадах керівників та фахівців в університетах і академіях, науково-дослідних інститутах України та за кордоном, управліннях Міністерства екології та природних ресурсів України, державних екологічних інспекціях, промислових підприємствах та установах природоохоронного екологічного контролю, фірмах з захисту рослин, санітарно-епідеміологічних станціях, у закладах рибоохорони та мисливських установах, дослідних лабораторіях, заповідниках, національних парках, лісових господарствах, зоопарках.

 Згідно «Класифікатору професій» України Ви зможете також працювати:

– Менеджер (управитель) екологічних систем
– Еколог. Експерт з екології
– Наукові співробітники (водне господарство, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)
– Інженер з відтворення природних екосистем
– Інженер з охорони природних екосистем
– Інженер з природокористування
– Викладач вищого навчального закладу
– Наукові співробітники (проекти та програми)
– Професіонали з управління проектами та програмами
– Фахівець в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі;
– Організатор природокористування;
– Інспектор державний з екологічного нагляду     ТА ІНШІ.

Розклад вступної компанії:

 • Початок прийому заяв та документів — 10 липня (для всіх форм навчання в електронній формі!)
 • Завершення прийому заяв та документів від осіб, які проходять співбесиді, екзамени, творчі конкурси — 16 липня;
 • Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі ЗНО — 22 липня. (див. інформацію в приймальній комісії ДНУ)

Перший етап — електронна форма. Другий етап — паперові анкети!!!

Подання документів:

 1. Заяви в електроннії формі
  • Вступники (за новою моделлю), крім осіб, які мають право на участь у конкурсіза результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на яках передбачено прийом за державні кошти, та визначити їх пріоритетність. Подання заяв в електронній формі на освітні програми, на яких не передбачається прийому за державні кошти, не обмежується.
 2. Заяви в паперовій формі
  • Всі інші категорії вступників за новою моделлю та всі вступники за старою моделлю подають заяви тільки в паперовій форми.
  • Вони можуть подавати заяви до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Перелік документів які необхідно подавати до приймальної комісії

1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання;
2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
5. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних) та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.

Особа, яка вступає до університету на основі повної загальної середньої освіти, має право подати заяву про участь у конкурсному відборі щодо зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра. Абітурієнт може подати до 15 заяв на 5 спеціальностей (спеціалізацій), на які передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації), на які не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Правила прийому до ДНУ імені Олеся Гончара

За довідками звертайтесь до Приймальної комісії ДНУ ім. О.Гончара

за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. № 205.
Телефон (056) 760-89-83, (056) 760-87-17.