Екологія тварин

Рекомендована література до дисципліни

завантажити у форматі djvuВідкрити у PDF Акімов М.П. Екологія тварин.
Книга канд. біол. наук, доцента М.П. Акімова, розрахована на біологів, зоологів та екологів (студентів та викладачів) і на осіб, які цікавляться питаннями природознавства взагалі.


Відкрити у PDF Елтон Ч. Екологія тварин.
Книга Чарлза Елтона, одного з найвизначніших англійська екологів, дає уявлення про основні проблеми, якими займається сучасна екологія — наука про відносини між організмом і навколишнім його природним комплексом.


Відкрити у PDF Номоконов Л.И. Загальна біогеоценологія.
У монографії Номоконова, на відміну від вельми розповсюдженних поглядів, біогеоцеонологія розглядається не в якості одного з розділів екології, а як самостаятельно синтетична наука про складні по складу і структурно-функціональної організації біокосних системах — біогеоценозах і біогеоценотичнім покриві Землі.


завантажити у форматі pdf Піанка Е. Еволюційна екологія.
У монографії відомого еколога із США центральне місце відведено принципам популяційної екології, аналізу взаємодій популяцій (головним чином конкуренції та хижацтву) та екологічної ніші. Розглянуто еволюційне значення дрейфу континентів, старіння організму, вплив клімату на рослинність, біогеографія островів.


Відкрити у PDF Шабанов Д. А., Кравченко М. А. Матеріали для вивчення курсу загальної екології з основами екології людини.
Навчальний посібник містить комплекс навчальних та методичних матеріалів, необхідних для вивчення курсу загальної екології. Посібник побудований у відповідності з програмою даного курсу. Крім основного матеріалу, істотну частину посібника займають доповнення, присвячені дискусійним темам.


завантажити у форматі djvu Шилов І.А. Екологія
У книзі розглядаються фундаментальні проблеми екології як біологічної науки. Викладаються основні механізми та закономірності стійкого існування біологічних систем різного рівня та умовах складної та динамічної середовища.


Відкрити у PDF Соколов Л.В. Клімат в житті рослин і тварин.
Книга присвячена одній з найбільш актуальних проблем сучасності — впливу клімату на життя рослин і тварин на Землі. Завдяки багаторічного моніторингу біологічних об’єктів вченим вдалося з’ясувати як відобразилась сучасна зміна клімату на життя абсолютно різних організмів — від найпростіших до найбільш високорозвинених.