Шендрик, Л. І., Бойко, О. О., Шендрик, Х. М. Поширені гельмінтози продуктивних тварин України. Дніпро, Ліра, 2021. 156 с. doi: 10.15421/512105

Шендрик, Л. І., Бойко, О. О., Шендрик, Х. М. Поширені гельмінтози продуктивних тварин України. Дніпро, Ліра, 2021. 156 с. doi: 10.15421/512105 .PDF
ISBN 978-966-981-506-4

Шендрик, Л. І., Бойко, О. О., Шендрик, Х. М. Поширені гельмінтози продуктивних тварин України. Дніпро, Ліра, 2021. 156 с. doi: 10.15421/512105

У монографії розглянуто питання щодо найбільш поширених і небезпечних гельмінтозних захворювань продуктивних тварин в Україні. Проаналізовано окремі з них, що
мають епідеміологічне значення. Представлено систематику гельмінтів – збудників інвазій, описано особливості їх морфології та розвитку. Наведено методи зажиттєвої діагностики
хвороб, методи виявлення інвазійних елементів (яєць, личинок) чи самих гельмінтів. Висвітлено питання лабораторних досліджень проміжних і додаткових хазяїв на наявність
різних личинкових стадій паразитів. Проаналізовано дані наукових досліджень вітчизняних авторів щодо поширення захворювань у господарствах із різними технологіями тваринництва. Проведено аналіз сезонної та вікової динаміки паразитозів у різних регіонах України з урахуванням місцевих екологічних умов. Звернено увагу на високий відсоток асоційованих інвазій ‒ за участі двох, трьох і більше збудників одночасно. Представлені у монографії фото збудників гельмінтозів, яєць і личинок дозволяють легше сприймати текстовий матеріал щодо будови та біології гельмінтів