Петрушевський Владислав Борисович

brigadirenko.jpg Рік народження: 1996

У 2013 році вступив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, де навчався за напрямом «Математика». У 2017 році отримав кваліфікацію бакалавра, захистивши дипломну роботу на тему «Алгоритми тривимірного сканування із застосуванням точкового лазера». У тому ж році вступив до магістратури, яку закінчив у 2018 році, захистивши диплом із відзнакою (тема роботи – «Алгоритми тривимірного сканування об’єктів складної форми»).

У 2019 році вступив на третій освітньо-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю «Екологія» до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до тепер. Тема дисертаційного дослідження – «Моделювання процесів у популяціях плазунів в умовах Степового Придніпров’я».

З 2020 року працює молодшим науковим співробітником у НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин НДІ біології ДНУ.

Основні наукові публікації:

  1. Петрушевский В.Б., Руденко О.О. Алгоритми тривимірного сканування із застосуванням точкового лазера: Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства, Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 2018. – С. 130-133.
  2. Гассо В.Я., Гассо І.А, Петрушевський В.Б. Можливості математичного моделювання процесів в популяціях наземних хребетних: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах, Х Міжнародна наукова конференція, м. Дніпро, 2019. – С. 38.
  3. Петрушевский В.Б., Гассо І.А., Прищепа Т.В. Population modeling of amphibians for environmental risk assessment under pesticide influence: Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору, ІX Регіональна науково-практична конференція молодих учених та студентів (іноземними мовами), м. Дніпро, 2020. – С. 20-21.
  4. Гассо В.Я., Єрмоленко С.В., Бобильов Ю.П., Гагут А.М., Гуслистий А.О., Гассо І.А., Петрушевський В.Б. Біомаркери впливу піретроїдних та неоникотиноїдних інсектицидів на личинок земноводних: Ecology and Noospherology, 2020. – С. 46-51.
  5. Гассо В.Я., Єрмоленко С.В., Гуслистий А.О., Бобильов Ю.П., Гагут А.М., Петрушевський В.Б. Стан герпетофауни лісосмуг на різних відстанях від агроценозів, які обробляються пестицидами: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, Т. 49, 2020. – С. 84-93.