Подолкін Сергій Анатолійович

1995 р.н.

У 2012 році вступив до Дніпропетровського національного Університету іме Олеся Гончара, де навчався за напрямком 6.040102 «Біологія у 2016 році отримав кваліфікацію бакалавра. У 2017 році захистивши дипломну роботу на тему «Характеристика населення наземних череноногих молюсків в умовах привододільно-балкового ландшафту», отриман спеціальністю «Зоологія

У 2019 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету ім Олеся Гончара, де й навчаються до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Екоморфічна організація угруповань мезопедобіонтів чорноземiв лісових (на прикладі байрачних біогеоценозів південного географічного варіанту

За часи аспірантури прослухані та отримані позитивні оцінки по таким дисциплінам: «Філософія». <<Англійська мова>>, <<Актуальні напрямки скологічних досліджень ». Функціональна зоологія».

За час проходження аспірантури освоїв основні навики потрібні для успішного збору та вивчення грунтовог мезофауни, її систематизац та лабораторної обробки. Освоів методи математичної обробки наукового матеріалу. Освоїв програмами статистичної обробки, що підвищить проведення науково дослідницької роботи.

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи планується працевлаштування науковим співробітником в Ботанічному салу дну імені Олеся Гончара

Тезн: Подолкін С. А., Кульбачко Ю. Л. Функціональна роль та особливості формування населення наземних черевоногих молюсків байрачних лісів Присамар’я Дніпровського // Zoocenosis-2017. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах IX Міжнародна наукова конференція Україна, Дніпро, ДНУ, 20 22.11.2017 p.