Пильщики роду Tenthredo (Hymenoptera, Tenthredinidae) північного макросхилу Українських Карпат і прилеглих районів Лісостепу

УДК 595.793.2:574.472

В. В. Заброда, А. Г. Сіренко
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Україна

V. V. Zabroda, A. G. Sirenko
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Багаторічними дослідженнями роду Tenthredo Linnaeus, 1758 (Hymenoptera, Tenthredinidae) на території північного макросхилу Українських Карпат і прилеглих територій Лісостепу (до р. Дністер на північ) виявлено 36 видів. Дослідження проводили протягом 2001–2012 років. Площа досліджуваної території становить близько 26 тис. км2 і охоплює майже 100 пунктів збору. Види, які були вперше виявлені на досліджуваній території позначено «*». Матеріали, на яких ґрунтуються дослідження, охоплюють більш, ніж столітній відрізок часу, і є результатом як власних напрацювань автора, так і ретельного аналізу літератури та колекційних зборів різних дослідників. Для побудови фауністичного списку використано також матеріали колекцій Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ) та Державного природознавчого музею (м. Львів). Система подана за Желоховцевим (1988) з урахуванням ревізії Тегера (Blank et al., 2006) та Ноблкура (Noblecourt, 2004). Враховано поділ на підродини, запропонований В. Єрмоленком. У даній роботі прийнято, що рід Allantus Panzer є синонімом роду Tenthredo L.

Нижче подано список представників роду Tenthredo Linnaeus, 1758, виявлених на території Північного макросхилу Українських Карпат і прилеглих територіях Лісостепу.

1. T. (Cephaledo) bifasciata rosii Panzer, 1805
2. T. (C.) costata Klug, 1817
3. T. (Tenthredella) colon Klug, 1817 *
4. T. (Elinora) dahlii Klug, 1817
5. T. (E.) koehleri Klug, 1817
6. T. (E.) sabariensis (Mocsàry, 1880)
7. T. (Endotethryx) campestris Linnaeus, 1758
8. T. (E.) crassa Scopoli, 1763
9. T. (Eurogaster) mesomela Linnaeus, 1758
10. T. (E.) obsoleta Klug, 1817
11. T. (Maculedo) trabeata Klug, 1817
12. T. (Olivacedo) olivacea Klug, 1817
13. T. (Tenthredella) balteata Klug, 1817
14. T. (T.) bipunctula Klug, 1817
15. T. (T.) fagi Panzer, 1798
16. T. (T.) ferruginea Schrank, 1776
17. T. (T.) livida Linnaeus, 1758
18. T. (T.) mandibularis Fabricius, 1804
19. T. (T.) procera Klug, 1817 *
20. T. (T.) rubricoxis (Enslin, 1912) *
21. T. (T.) solitaria Scopoli, 1763
22. T. (T.) velox Fabricius, 1798
23. T. (Tenthredo) arcuata Förster, 1771
24. T. (T.) atra Linnaeus, 1758
25. T. (T.) atra var. dispar Klug
26. T. (T.) marginella Fabricius, 1793
27. T. (T.) notha Klug, 1817 *
28. T. (T.) omissa (Förster, 1844)
29. T. (T.) propinqua Klug, 1817
30. T. (T.) schaefferi Klug, 1817 *
31. T. (T.) scrophulariae Linnaeus, 1758
32. T. (T.) temula (Scopoli, 1763)
33. T. (T.) vespa Retzius, 1783
34. T. (T.) zona Klug, 1817
35. T. (Zonuledo) amoena Gravenhorst, 1807
36. T. (Z.) zonula Klug, 1817

Підтвердження потребують вказівки про знаходження на вказаній території таких видів, як T. fagi Panzer, 1798. Складним виявилося встановлення рецентних назв наведених у літературних джерелах видів пильщиків. Зокрема, уточнення потребують рецентні назви таких видів, як T. instalatis, указані у зведенні Новіцкого (Nowicki, 1867). T. livida у деяких авторів (Циновский, 1953) подається як синонім T. albicornis (сучасна назва – T. crassa). У рецентному списку Сімфіт Європи це різні види. Вид T. devia (Konow, 1900) виключений зі списку європейських Tenthredinidae. Імовірно, цей вид подано як синонім до T. arcuata.

У результаті досліджень на території північного макросхилу Українських Карпат виявлено 36 видів роду Tenthredo Linnaeus, 1758, із них 5 – уперше на цій території.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 139-140.