Динаміка позагніздової активності Lasius Alienus Forster (Hymenoptera, Formicidae) в агроценозах Півдня України

С.С. Бондар
Херсонський державний педагогічний університет, Херсон, Україна

В межах касти робочих особин мурашок виділяють декілька поліетичних груп (Захаров, 1972), тобто груп особин, які зайняті виконанням певного кола обов’язків. Встановлено, що більш ініціативні, зі швидкою реакцією мурашки виконують роботи, пов’язані з вирішенням різноманітних завдань в нестандартних ситуаціях. Вони стають розвідниками чи мисливцями. Особини, які мають повільну реакцію і мінімум активності, схильні до виконання однотипних функцій, наприклад, збір паді попелиць. Нами було встановлено, що темп руху збиральниць паді L. alienus до колонії попелиць становить 3,320,25 с/10 см, а від колонії до гнізда – 2,350,48 с/10 см. При 0,1% рівні значимості різниця між швидкістю мурах, що йдуть до колонії та від неї до гнізда – достовірна.
Позагніздова активність робітниць коливається протягом доби в незначних межах, хоча температура змінюється відчутно. Швидше за все тип позагніздової діяльності мурах у значній мірі пов’язаний з способами здобування корму. Полювання найбільш ефективне в ранкові та вечірні часи, тому степові мурахи мають двохпіковий тип добової активності, а мурахи-трофобіонти відвідують колонії попелиць протягом всієї доби. Температура відіграє скоріше лімітуючу роль. Тому еуекологічні фактори жорстко регламентують діяльність сім’ї лише в екстремальних умовах мешкання – наприклад в пустелях, де вони значно визначають активність мурашок (Длусский, 1980). Пристосування мурах до активного фуражування при різних температурах свідчить про існування більш вагомих факторів, які визначають життєдіяльність сім’ї. В першу чергу до таких факторів відноситься потреба в їжі.


Zoocenosis — 2001
 Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – C. 59.