Фенологія Tenthredinidae (Insecta, Hymenoptera) в умовах Прикарпаття

УДК 595.793.2

В. В. Заброда

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, viccencia@po4ta.com

PHENOLOGY OF TENTHREDINIDAE (INSECTA, HYMENOPTERA)
IN THE PRECARPATHIANS

V. V. Zabroda

Vasyl Stephanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
viccencia@po4ta.com

Tenthredinidae – відносно велика група комах-фітофагів, місце проживання та час льоту яких приурочені до місць зростання та періоду вегетації їх кормових рослин.

На території Східних Карпат дослідження фенології Tenthredinidae проводив В. Єрмоленко (1959). На основі аналізу сезонної динаміки він встановив 6 таких фенологічних комплексів рогохвостів і пильщиків: ранньовесняний, весняний, весняно-літній, літній, літньо-осінній та комплекс видів, імагінальна фаза яких зустрічається протягом майже всього вегетаційного періоду. Проте дослідження фенології Tenthredinidae В. Єрмоленко проводив на території Закарпаття. Фенологія Tenthredinidae Прикарпаття лишилася недостатньо дослідженою. У квітні–серпні 2001–2006 рр. та у квітні–червні 2007 р. ми проводили дослідження фауни та екології Справжніх пильщиків (Tenthredinidae) у 16 стаціонарах Прикарпаття, що розташовані на висотах 256–2000 м н. р. м. (монтанні та передгірські екосистеми). Імаго збирали практично протягом усього вегетаційного сезону косінням на деревних і трав’янистих рослинах і методом ручного збору під час додаткового живлення комах на квітах лучних рослин (табл.).

Таблиця. Фенологія активності імаго Tenthredinidae Прикарпаття у 2001–2007 рр.

Вид

Період відлову імаго (місяці)

IV

V

VI

VII

VIII

1

2

3

4

5

6

7

1

Aglaostigma fulvipes (Scopoli, 1863)

+

+

2

Allantuscinctus (Linnaeus, 1758)

+

3

Athalia colibri (Linnaeus, 1758) =

A. rosae (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

4

A. cordata Servill, 1882

+

+

5

A. glabricollis Thomson, 1870

+

+

6

A. bicolor Serville, 1823

+

7

Cladiuspectinicornis (Gooffroy, 1785)

+

8

Craesusvarus (Scharfenberg, 1805) =

 

C. alniastri (Scharfenberg, 1805)

+

9

Dineura stilata Klug, 1816

+

10

D. virididorsata Retzius, 1783

+

11

Dolerus germanicus Fabricius, 1775

+

12

D. gonager Fabricius, 1781

+

13

D. niger (Linnaeus, 1767)

+

14

D. nigratus (O. F. Müller, 1776)

+

+

15

D. puncticollis C. G. Thomson

+

16

D. uliginosus Klug, 1818

+

17

Eriocampaovata (Linnaeus, 1761)

Продовження       табл.

    –

 

+

+

18

E. umbratica (Klug, 1816)

+

19

Eutomostethus luteiventris (Klug, 1816)

+

20

Loderus eversmanni Kirby, 1881

+

+

21

L. vestigialis Klug, 1818

+

+

22

Macrophya albicincta (Schrank, 1776)

+

23

M. annulata (Gooffroy, 1785)

+

+

+

24

M. duodecimpunctata Linnaeus, 1758

+

+

25

M. montana (Scopoli, 1763)

+

+

+

26

M. rufipes Linnaeus, 1758

+

+

27

M. sanguinolenta (Gmelin, 1790)

+

28

Monostegia abdominalis Fabricius, 1798

+

29

Nematinus fuscipennis (Serville, 1823)

+

30

Pachyprotasisrapae (Linnaeus, 1767)

+

+

31

Rhogogasterchlorosoma (Benson, 1943)

+

32

Rh. punctulata (Klug, 1817)

+

+

33

Rh. viridis (Linnaeus, 1758)

+

+

34

Sciapteryx consobrina Klug, 1816

+

35

Selandria serva Fabricius, 1775

+

+

+

36

Stethomostus fuliginosus (Schrank, 1781)

+

+

37

S. funereus Klug, 1816

+

+

+

+

38

Taxonusagrorum (Fallén, 1808)

+

39

Tenthredo albicornis Fabricius, 1792

+

+

40

T. arcuata Forster, 1771

+

+

41

T. balteata Klug, 1817

+

42

T. bipunctulata Klug, 1817

+

43

T. costata Klug, 1816

+

44

T. devia Konow, 1900

+

45

T. flavicornis Fabricius, 1792

+

+

+

+

46

T. koehleri Klug, 1817

+

+

+

+

47

T. livida Linnaeus, 1758

+

48

T. mesomela Linnaeus, 1758

+

+

+

49

T. obsoleta Klug, 1817

+

50

T. olivacea Klug, 1817

+

+

51

T. omissa Först, 1834

+

+

+

+

52

T. rossii Panzer, 1805

+

+

53

T. scrophulariae Linnaeus, 1758

+

54

T. solitaria Scopoli,1763

+

55

T. temula Scopoli, 1763

+

56

T. trabeata Klug, 1817

+

57

T. velox Fabricius,1798

+

+

+

58

T. zonula Klug, 1817

+

+

59

Tenthredopsis litterata Geoffroy, 1785

+

+

60

T. nassata (Linnaeus, 1767)

+

61

T. sordida (Klug, 1817)

+

 

Примітка: у таблиці наведено лише дані власних досліджень.

Найчисельніший в умовах Прикарпаття комплекс видів, літ імаго якого відбувається протягом літніх місяців. У більшості це червень–липень (24), деякі пильщики відловлені у серпні (5). Другим за чисельністю виявився весняний комплекс. До нього відносять види, що мають одне покоління протягом року (Єрмоленко, 1959), літ їх відбувається у квітні та травні, що збігається у часі з інтенсивним ростом трав’янистої рослинності та розпусканням листя на деревах. На території Північного мегасхилу Карпат він представлений 13 видами. Весняно-літній фенокомплекс представлений 11 видами. Літ імаго цих пильщиків відбувається у травні–липні. У багатьох видів цього комплексу спостерігається дві генерації протягом року. На досліджуваній території нами не виявлено жодного представника групи ранньовесняних пильщиків, літ яких відбувається у березні та може тривати у квітні. Майже протягом усього вегетаційного періоду відбувається літ Athalia colibri Christ, Pachyprotasis rapae L., Selandria serva F., Stethomostus funereus Klug, Tenthredo flavicornis F., T. koehleri Klug, T. omissa Först, T. velox F.

 


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 253-255.