Знахідки нових для фауни криму видів Nymphalidae та Lycaenidae (Lepidoptera)

УДК 595.789 (477)

А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, bratlibo@yahoo.co.uk

FINDS OF NEW SPECIES OF NYMPHALIDAE AND LYCAENIDAE
 (LEPIDOPTERA) FOR THE FAUNA OF CRIMEA

A. G. Sirenko

Vasyl Stefanik Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk

Фауна Nymphalidae та Lycaenidae (Lepidoptera) Криму належать до добре досліджених. Історія дослідження німфалід та ліценід Криму має тривалу, майже 200-річну історію. Зведення видів і результати фундаментальних досліджень фауни Nymphalidae та Lycaenidae Криму знаходимо в роботах Г. Е. Грумм-Гржимайла (1882), В. Меліоранського (1897), П. Косминського (1905), Н. Лебедєва (1912, 1913), В. Вучетича (1917), А. М. Дьяконова (1958), Ю. П. Коршунова (1964), Ю. П. Некрутенка (1985), Ю. И. Будашкіна (1986), К. А. Єфє­това (1987, 1988, 1990) та інших. Проте, навіть у таких добре вивчених родинах макролепідоптера й у такому добре дослідженому регіоні як Крим можливі знахідки нових для місцевої фауни видів. Багато видів німфалід здійснюють тривалі міграції, можливе знаходження видів-мігрантів. Крім того, сучасна цивілізація своєю діяльністю викликає глобальні зміни клімату і під впливом цього відбуваються зміни ареалів окремих видів, що потребує дослідження.

У травні (01.05–10.05) та червні (03.06–14.06) 2003 року проводили комплексні дослідження ентомофауни плато Карабі-Яйла та прилеглих територій. Відлов Lepidoptera, зокрема, здійснювали на плато Карабі-Яйла у верхів’ях ущелини Чигінітра на галявині букового пралісу на висоті 1002 м н. р. м. та на території заказника «Канака» на узбережжі, 5 км на схід від с. Рибаче серед чагарнику (сосна, дуб скельний). Видові назви та систематичне положення метеликів наводяться згідно (Некрутенко, Чикаловець, 2005). Автором використовувались винятково власні збори комах. У результаті проведених досліджень крім низки інших цікавих знахідок рідкісних видів метеликів виявлено 5 нових для фауни Криму видів Nymphalidae та Lycaenidae (або таких видів, що вимагали підтверджень наявності у фауні Криму).

1. Clossiana euphrosyne Linnaeus, 1758 (Argynninae, Nymphalidae) – 10.06.2003 р., плато Карабі-Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля 1000 м н. р. м., 1 екз. ♂ на квітах айстрових – перша знахідка цього виду на території Криму. Ареал цього виду охоплює помірний пояс Палеарктики. В Україні поширення виду зазначалося повсюдне, крім посушливих південних районів і Криму.

2. Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (Nymphalinae, Nymphalidae) – 09.06.2003 р., плато Карабі-Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля 1000 м н. р. м., 1 екз. ♂ на квітах айстрових – перша знахідка цього виду на території Криму. Вид поширений у помірному поясі Палеарктики. Досі відмічався в усіх областях України крім найпівденніших посушливих степових районів та Криму.

3. Erebia ligea (Linnaeus, 1758) (Satyrinae, Nymphalidae) – 03.06.2003 р. заказник «Канака», 5 км на схід від с. Рибаче, 2 екз. ♂♂, чагарник (сосна, дуб скельний), на квітах айстрових, 20 м н. р. м.; 09.06.2003 р., плато Карабі-Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля 1000 м н. р. м., 1 екз. ♂ на квітах айстрових – перша знахідка цього виду на території Криму.

4. Erebia ethiops (Esper, [1777]) (Satyrinae, Nymphalidae) – 03.06.2003 р. заказник «Канака», 5 км на схід від с. Рибаче, 1 екз. ♂, чагарник (сосна, дуб скельний), на квітах айстрових, 20 м н. р. м.

5. Scolitides orion (Pallas, 1771) (Lycaeninae, Lycaenidae) – 09.06.2003 р., плато Карабі-Яйла, верхів’я ущелини Чігінітра, біля 1000 м н. р. м., 2 екз. ♂♂ на камінні поблизу тимчасової водойми. Вид поширений у помірному поясі Палеарктики. У літературі зазначається, що в Україні поширений повсюдно крім Карпат, південно-східних областей та Криму. Ю. Некрутенко та В. Чикаловець (2005) вказують, що старі вказівки для Криму потребують підтвердження. Ці знахідки підтверджують наявність цього виду у фауні Криму.

Знахідки наведених видів німфалід і синявців можливо є свідченням недостатньої дослідженості ентомофауни плато Карабі-Яйла – найбільшого за площею плато Криму зі своєрідною флорою та специфічними карстовими урочищами з особливим мікрокліматом. Можливо, ці види рідкісні для Криму, населяють невеликі локалітети гірських районів. Не виключено також, що виявлені екземпляри – мігранти з північніших районів України. Отримані результати наводять на думку про неохідність подальшого дослідження фауни німфалід як Криму так і України в цілому.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 296-297.