Критерії оцінювання поведінки соколоподібних птахів у гніздовий період

УДК 598.279:591.571

В. В. Вернер

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

CRITERIA OF BEHAVIORAL TESTING OF THE DIURNAL
BIRDS OF PREY DURING THE NESTING SEASON

V. V. Verner

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Вивчення гніздової поведінки соколоподібних птахів у природних умовах – один із малодосліджених напрямів орнітологічної науки. У більшості робіт із вивчення денних хижих птахів розглядаються біологічні особливості гніздової поведінки (Данилов, 1977; Гаврилюк, 1999; Ветров, 2002, 2003; Домашевский, 2004), які зводилися до описання шлюбного польоту, гніздобудування тощо. Але, на сьогодні, важливіше вивчати поведінку хижих птахів з погляду їх спроможності пристосування до антропогенного впливу, що дасть змогу визначити шанси окремих видів до виживання в таких умовах.

Основна проблема в даному напрямку полягає у складності математичного опрацювання поведінки соколоподібних птахів у природних умовах (Галушин, 2006). На нашу думку простішим і універсальним шляхом вирішення даної проблеми слід вважати бальне оцінювання поведінки денних хижаків, результати якого піддаються математичному аналізу.

На основі проведених досліджень (2000–2006 роки) в умовах Присамар’я класифіковано окремі елементи поведінки хижих птахів у гніздовий період. Основа для цього вивчення реакції денних хижаків на присутність людей у межах гніздових ділянок (34 гнізда 9 видів). Частіше за все на даних ділянках опинялися: пішоходи, туристи, рибалки, косарі сіна, пастухи, мисливці, що порушували правила полювання, браконьєри, люди, що знаходилися на відпочинку. У багатьох випадках автор сам виступав в ролі подразника, що дало змогу виявити вибірковість поведінкової реакції на різних відвідувачів гніздових ділянок – подразників. При цьому основна увага приділялася вивченню адаптивних особливостей у поведінкових реакціях. Таким чином вдалося виділити окремі елементи адаптивних реакцій. Це: захисна поведінка, лякливість, скритність денних хижих птахів. За допомогою визначених критеріїв здійснене їх бальне оцінювання. При вивченні захисної поведінки спостерігали за реакцією птахів на випадкове або навмисне перебування людей у межах гніздових ділянок, що дозволило виділити основні реакції (табл. 1).

Таблиця 1. Оцінювання реакцій соколоподібних птахів на втручання людини

Критерії захисної поведінки
соколоподібних птахів

Рівень захисту

Бальне оцінювання

Птахи   (птах) із криками літають і пікують на відідувачів, переслідують їх до межі   гніздової ділянки

високий

3

Птахи   (птах) із криком літають і пікують на відвідувачів, але не переслідують їх

середній

2

Птахи   (птах) турбуються та літають неподалік від відвідувачів, але не атакують їх

низький

1

Птахи   (птах) намагаються не видавати своєї присутності, але при турбуванні   відлітають з поля зору відвідувачів

нульовий

0

 

Таке оцінювання дозволяє швидко визначити індивідуальні прояви реакції-відповіді хижих птахів у період гніздування на відвідувачів гніздових ділянок і загалом оцінити основні типи захисної поведінки на рівні популяції. При вивченні лякливості денних хижих птахів застосовувався аналогічний підхід (табл. 2).

Таблиця 2. Критерії визначення лякливості соколоподібних птахів

Критерії визначення лякливості
соколоподібних птахів

Рівень лякливості

Бальне оцінювання

Птахи   (птах) не реагують на відвідувачів
і не відлітають від гнізда

птахи не лякливі

3

Птахи   (птах) злітають із гнізда при безпосередньому приближенню людей до нього

птахи слабко лякливі

2

Птахи   (птах) злітають із гнізда при підході людей
до гнізда на відстань 50–10 м

птахи середньолякливі

1

Птахи   (птах) злітають із гнізда при підході людей
на відстань 300–50 м

птахи надзвичайно лякливі

0

 

Вивчення рівня лякливості денних хижаків дозволяє визначати площі зон спокою при здійсненні їх охорони на територіях природно-заповідного фонду та адаптивну спрожність окремих пар і популяцій видів у цілому до існування поряд із людиною.

Скритність птахів розглядалася в роботах російських вчених (Захарова-Кубарева, 2001) на основі проведених досліджень у лісовій зоні. За результатами наших досліджень визначено основні критерії оцінювання реакції птахів на відвідувачів гнізд. Але при застосуванні цих критеріїв оцінювання скритності соколоподібних птахів у межах степової зони виявилися певні уточнення даного підходу, які харктеризуються відсутністю реакції деяких видів на перебування людей поблизу гнізда. У таких випадках птахи були малорухливими, їх було дуже важко розгледіти, що дозволяє характеризувати такий тип реакції, як вкрай скритний. У подальших роботах ці критерії дозволять провести масштабніші дослідження, математично проаналізувати вихідні дані та зробити конкретні висновки.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 419-420.