Новікова Вікторія Олександрівна

Novikova V. O.

Новікова Вікторія Олександрівна Дата народження: 21.05.1993 р.

Аспірантка кафедри зоології та екології у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара. Тема дисертаційної роботи: «Просторова організація ґрунтової мезофауни арени долини р. Дніпро». Науковий керівник: д.б.н., проф. Жуков Олександр Вікторович.

Наукові інтереси
— екоморфічна та ценоморфічна організація мезопедобіонтів долини р. Дніпро на базі природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»;
— виявлення важких металів у ґрунті та їх локалізація у тканинах вищих рослин.

Освіта
2010 — здобула повну загальну середню освіту у Сірогозькій ЗОШ І-ІІІ ст. Херсонської області (срібна медаль).
2014 — диплом бакалавра з відзнакою зі спеціальності «Організатор природокористування» Національного гірничого університету.
2015 — диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Екологія. Викладач вищого навчального закладу» Національного гірничого університету. Тема ОКР: «Зниження вмісту важких металів у ґрунтах в зоні впливу викидів комбінату хлібопродуктів», науковий керівник: д.т.н., проф. Колеснік Валерій Євгенійович.

Кваліфікаційні праці
З 2015 року — аспірантка кафедри зоології та екології у Дніпропетровському Національному університеті ім. Олеся Гончара.

Робота
Викладач екологічних дисциплін у Дніпропетровському індустріальному коледжі.

E-mail: viktorianovforever@mail.ru
Основні наукові публікації

Наукові статті:

  1. Ганжа Д. С. Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене р. Днепр / Д.С. Ганжа, О.Н. Кунах, А.В. Жуков, В.А. Новикова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2015, вип. 44. – 110–126.
  2. Жуков А. В. Экоморфическая организация сообществ мезопедобионтов дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр / А.В. Жуков, О.Н.Кунах, В.А.Новикова // Известия Харьковского энтомологического общества. – Харьков. – 2015, том ХХІІІ вып. 2.- 39-53.
  3. Жуков А. В. Экоморфическая организация сообществ мезопедобионтов дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр / А.В. Жуков, О.Н.Кунах, В.А.Новикова // Известия Харьковского энтомологического общества. – Харьков. – 2015, том ХХІІІ вып. 2.- 39-53.

Тези

  1. Попова В. О., Богданов В. К. Визначення ступеню забруднення ґрунтів важкими металами біля підприємства «Сірогозькій КХП» // Міжнародна науково – практична конференція «Наука і практика в сучасному світі: актуальні проблеми та стратегії розвитку»: збірник матеріалів Міжнародної науково — практичної конференції. – К., 2013. – С. 14-16.
  2. Попова В. О., Богданов В. К. Метод біоіндикації для виявлення впливу Сірогозького КХП на довкілля // Міжнародна науково – практична конференція «Природничі та медичні науки: наукова дискусія» збірник матеріалів Міжнародної науково — практичної конференції. – К., 2014. – С. 24-26.
  3. Новикова В. А., Богданов В. К. Оценка функционирования гепатобилиарной системы у шахтеров сцитиграфическим методом // Друга Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Молодь: Наука та Іновації». – Д., 2014. – С. 14-15.
  4. Новикова В. А., Колесник В. Е. Выявление тяжелых металлов в почвах в зоне влияния выбросов комбината хлебопродуктов // Друга Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Молодь: Наука та Іновації». – Д., 2014. – С. 18-19.
  5. Новікова В. О. Просторова організація мезофауни ґрунтів арени долини р. Дніпро // Zoocenosis–2015 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: VІIІ Міжнародна наукова конференція. — Д., 2015. – С. 177 – 178.