Навчальний план підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.04010207 – Зоологія

  • Навчальний план підготовки спеціаліста
  • із галузі знань 0401 – Природничі науки
  • за напрямом 040102 – Біологія
  • спеціальністю 7.04010207 – Зоологія
  • форма навчання – денна
  • Кваліфікація – 2211.2 – Зоолог
  • Строк навчання – 1 рік
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

Шифр

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Заліки

Кількість годин

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
ГСЕ 1.1.01 Цивільний захист

1 д

36

ГСЕ 1.1.02 Природоохоронне законодавтсво та   екологічне право

1

90

ГСЕ 1.1.03 Охорона праці в галузі

1

36

1.2. Дисципліни природничо-наукової підготовки
ПН 1.2.01 Зоогеографія

1

54

ПН 1.2.02 Історичний розвиток тваринного   світу

1

54

1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки
ЗП 1.3.01 Біопошкодження

1

90

ЗП 1.3.02 Екологія, раціональне використання та охорона тварин

1

72

ЗП 1.3.03 Популяційна екологія тварин

1

54

1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки
ПП 1.4.01 Дипломування

702

ПП 1.4.02 Переддипломна практика

216

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
ГСЕ 2.1.01 Інтелектуальна власність

1

54

ПП 2.1.02 Екологія міських систем

1

162

ПП 2.1.03 Курсова робота

54

ПП 2.1.04 Контрольні заходи

162

ПП 2.1.05 Державна атестація

108

2.2. Дисципліни вільного вибору студента
ПП 2.2.01 Спецпрактикум із зоології (вибір   1)

1

216

ПП 2.2.01 Порівняльна анатомія хребетних   (вибір 2)

1

216

Разом

2160