Вдовиченко Володимир Миколайович (Volodymyr M. Vdovychenko)

brigadirenko.jpg Рік народження: 1986

У 2003 році вступив до Лубенського лісотехнічного коледжу де навчався за спеціальністю «Лісове господарство». У 2006 році отримав кваліфікацію техніка лісового господарства. У 2006 році вступив до Національного університету біоресурсів та пиродокористування України і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Лісове та садово-паркове господарство» та здобув кваліфікацію бакалавра лісового і садово-паркового господарства. У 2009 – захистивши дипломну роботу на тему «Природна пожежна небезпека лісів ДП «Новомосковський військовий лісгосп», отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство». У 2012 році вступив до Національного університету біоресурсів та пиродокористування України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лісове господарство» та здобув кваліфікацію магістра лісового господарства. У 2014 – захистивши дипломну роботу на тему «Особливості відтворення лісів ДП «Новомосковський військовий лісгосп», отримав диплом магістра за спеціальністю «Лісове господарство».

У 2016 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Пірогенні сукцесії соснових лісів Присамар’я Дніпровського (відновлення, охорона, раціональне використання)»

З 2006 року працював у Державному Підприємстві «Новомосковський віськовий лісгосп» майстром лісу, у 2007 році був переведений на посаду лісничого. У 2013 році переведений на посаду Інженера охорони та захисту лісу, з 2014року по 2015 рік виконував обов’язки головного лісничого ДП «Новомосковський віськовий лісгосп»

За часи аспірантури опублікованно 5 наукових публікацій, зокрема 3 у фахових журналах України; прийняв участь у 2 наукових конференціях.

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи буде працювати інженером ОЗЛ в ДП Новомосковський військовий лісгосп», що підвищить рівень впровадження наукових досягнень у веденні лісового господарства.

Основні наукові публікації:

  1. Вдовиченко В. М., Ганжа Д. С. (2019). Рослинний покрив на згарищах арени ріки Самари в межах державного підприємства «Новомосковський військовий лісгосп». Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Том 48, 81-88. doi:15421/441903
  2. Вдовиченко В. М., Омеліч Д. О. (2019). Вплив низової пожежі на стан соснових насаджень Ecology and Noospherology, 30(2), 132-138. doi:10.15421/031909
  3. Вдовиченко В. М., (2017). Аналіз пірогенних процесів у лісах Дніпропетровського ОУЛМГ. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Том 46, 34-39. doi:15421/441903

Тези науково-практичних конференцій різного рівня

  1. Вдовиченко В. М. (2020). Аналіз пірогенних процесів в лісах Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства Eurasian scientific congress, Abstracts of II International Scientific and Practical Conference (Barcelona, Spain 24-25 February 2020), 19-22.
  2. Вдовиченко В.М., Ганжа Д.С., Рослинний покрив на згарищах арени ріки Самари в межах ДП «Новомосковський військовий лісгосп». Наукова весна – 2019 Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів». (Дніпро, 25 – 26 квітня 2019 року, 42-43).