Стійкість представників роду Berberis в умовах степового Придніпров’я

УДК 581.6(477.63)

О. М. Боброва, Ю. В. Лихолат, Т. Ю. Лихолат, Р. Ю. Красуля
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Дніпропетровськ, Україна, daalion@yandex.ua

O. M. Bobrova, Y. V. Lykholat, T. Y. Lykholat, R. Y. Krasulia
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Починаючи з 2004 р. нами проводяться дослідження інтродукції представників роду Berberis L. в умовах степового Придніпров’я. У ході цієї роботи вивчено такі види׃ Berberis vulgaris L., B. poirettii Schneid., B. amurensis Hurp., B. macracantha Schrad., B. lycium Royle., B. canadensis Mill., B. heteropoda Schrenk., B. nummularia Bge., B. oblonga (Rgl) Schneid. Встановлено розміри їх листової пластинки. Найбільша листова пластинка (довжина до 4,1, ширина до 1,9 см) характерна для B. macracantha, B. vulgaris, B. amurensis і B. canadensis. Середня величина листової пластини (довжина до 3,3, ширина до 3,1 см) притаманна для B. oblonga, B. lycium, B. poirettii. Найменший розмір листка (довжина до 2,9, ширина до 1,3 см) характерний для B. heteropoda та B. nummularia.

Барбариси як і багато інших декоративних рослин пошкоджуються хворобами та шкідниками. Серед найпоширеніших непаразитарних хвороб барбарисів, які викликані порушенням фізіологічних процесів внаслідок недотримання агротехніки або дії екологічних факторів, є пошкодження листя та бутонів низькими та високими температурами, вимоканням або посухою.

Серед паразитарних хвороб найпоширеніші філлостіктоз (темно-червона плямистість барбариса), іржа, борошниста роса, бактеріальний рак. Найдієвіший захід боротьби з філлостіктозом – обрізка рослин із послідуючим спалюванням пошкодженого листя. При хімічній обробці використовують бордоську суміш або інші фунгіциди які містять мідь. Для боротьби з іржею після розпускання бруньок проводять обробку бордоською сумішшю та цинебом, хлорокисом міді, каптаном. До заходів боротьби з борошнистою росою належить обробка листя і пагонів меленою або колоїдною сіркою. За необхідності проводять обробку суспензією колоїдної сірки. У випадку враження бактеріальним раком хворі рослини вибраковують і спалюють.

До шкідників барбарисів належать барбарисова тля, вишнева муха тощо. Барбарисова попелиця (Liosomachis berberidis Katl.) призводить до зморщування листків. Заходи боротьби – обприскування навесні розчином господарського мила, актеліком.

Вишнева муха (Rhagoletis cerasi L.) – відкладає личинки під час зав’язування плодів, які потім живляться м’якоттю зрілих плодів. Заходи боротьби – обприскування розчином децису (0,05–0,10 %).

При вражені рослин листковою барбарисовою галицею (Perrisia berberidis Kieff.) її личинки висмоктують сік молодих листків, внаслідок чого останні деформуються. На листковій поверхні утворюються червоні горбчики, усередині яких знаходиться декілька десятків дрібних личинок. Заходи боротьби – обприскування розчином децису (0,05–0,10 %) та актеліком.

Таким чином, на основі проведених морфологічних досліджень представників роду Berberis L. встановлено видову специфічність реакції на умови навколишнього середовища, а своєчасне проведення заходів профілактики та боротьби зі шкідниками та хворобами дозволить широко використовувати їх в умовах степового Придніпров’я.


Zoocenosis — 2015
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 12.