Екологічний стан атмосферного повітря за впливу автотранспортних викидів

УДК 504.05+619:612.014.626

І. М. Шендрик, Р. В. Грачова

Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна

BIOLOGICALSTATE OF ATMOSPHERIC AIR
UNDER THE INFLUENCE OF MOTOR TRANSPORT EXHAUSTS

I. M. Shendrik, R. V. Grachova

DnipropetrovskStateAgrarianUniversity, Dnipropetrovsk, Ukraine

Антропогенні фактори мають значний вплив екологічний стан міста. Зокрема, автомобільний транспорт негативно впливає на самопочуття мешканців, чинячи як пряму, так і опосередковану дію. На території житлового масиву Перемога міста Дніпропетровськ забруднювачами атмосферного повітря є котельні, ТЕС, залізничний і, в основному, автомобільний транспорт. Рівень забрудненості атмосферного повітря автотранспортом залежить не лише від інтенсивності руху, вантажності машин, кількості та характеру викидів, а й від типу забудови, рельєфу місцевості, напряму вітру, вологості і температури повітря.

Мета наших досліджень – визначити екологічний стан атмосферного повітря в години «пік» зранку, в обід і ввечері у місцях затримки руху автотранспорту. Оцінку впливу автотранспорту на стан повітря визначали в районі житлового масиву Перемога на ділянці Мандриківського спуску, за температурою (Т), відносною вологістю (R), тиском (В) малою сейсмічною станцією. Вміст вуглекислого газу – титрометрично, аміаку – газоаналізатором УГ–2, чадного газу – розрахунково за Білявським-Бутченко, швидкість вітру – крильчатим анемометром, інтенсивність руху автомобілів – методом підрахунку їх кількості протягом 20 хвилин під час кожного з вимірювань.

Найбільша завантаженість спуску спостерігається в години «пік» зранку. Проїзд автотранспорту в цей час у середньому складав 5130 одиниць за годину. При температурі +9ºС, відносній вологості 52 %, атмосферному тиску 743 мм рт. ст. і перемінній хмарності вміст вуглекислого газу був у межах 0,42–1,38 %, що значно перевищує гранично допустимі концентрації. Середня швидкість вітру 1,07 м/с не сприяла швидкому переміщенню з території траси СО2, який, володіючи токсичністю, швидко включається у природні процеси. Чадний газ за своїм вмістом у відпрацьованих газах у короткий період досягав високих показників і в середньому склав – 71,7 мг/м³.

В обідній період (13–14 годин) при інтенсивності руху 3920 одиниць за годину, при температурі повітря +10ºС, відносній вологості 72 % і швидкості вітру 2,35 м/с вміст СО2 і СО знизився відповідно до 0,12 % та 26,3 мг/м³. До 18-ї години рух транспорту, як правило, зростав і склав 4268 одиниць за годину. Як з’ясувалось, найбільша кількість речовин, які забруднюють повітря, потрапляє в атмосферу при швидкому розбігові автомобілів, а також при русі з малою швидкістю та частих зупинках.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 50.