Зміни у сфері ліцензування та акредитації

 

Лист Міністерству освіти і науки України

від  23.10.2012 р. №  1/9-774

 «Щодо змін у сфері ліцензування та акредитації»

 

 

У зв’язку із прийняттям Кабінетом Міністрів України і МОНмолодьспортом нормативно-правових актів, що регулюють питання ліцензування та акредитації, Міністерство інформує щодо особливостей підготовки ліцензійних та акредитаційних справ та проходження відповідних процедур ліцензування та акредитації.

Наказом Міністерства від 13.06.2012 № 689, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р. за № 1108/21420, затверджено Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу. Такі вимоги до акредитації є критеріями, що визначають мінімальні нормативи забезпечення навчальних закладів науково-педагогічними та педагогічними кадрами, матеріально-технічною, навчально-методичною, інформаційною базою, якісні характеристики надання освітніх послуг, вимоги до освітньої і наукової діяльності вищого навчального закладу, дотримання яких є обов’язковим для прийняття рішення про акредитацію напряму підготовки, спеціальності, вищого навчального закладу. При цьому звертаємо увагу, що у справах щодо акредитації напряму підготовки або спеціальності необхідно подавати інформацію про виконання навчальним закладом вимог до акредитації у вигляді порівняльних таблиць дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 75/8674 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 листопада 2011 р. № 1377) і Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності (окремо або суміщено).

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 801 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни, зокрема, до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», від 29 серпня 2003 р. №1380 «Про ліцензування освітніх послуг» (Положення про Акредитаційну комісію), від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

Прийнятою постановою змінено статус Державної акредитаційної комісії з госпрозрахункової організації на постійно діючий колегіальний орган Акредитаційну комісію (без права юридичної особи), у зв’язку з чим громадські регіональні експертні комісії ДАК припиняють свою діяльність. Постановою також встановлено, що організаційно-технічне забезпечення діяльності Акредитаційної комісії здійснюється Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», яка є бюджетною установою. Визначено також, що зарахування коштів, пов’язаних з оплатою навчальними закладами витрат за проведення ліцензування та акредитації, здійснюється на рахунок Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», відкритий в органі Державної казначейської служби. Засідання Акредитаційної комісії відбуватимуться щомісячно протягом навчального року.

Вищевказаною постановою також обмежена необхідність ліцензування освітньої діяльності за програмами іноземних навчальних закладів тільки сферою вищої освіти. При цьому виключена необхідність ліцензування такої діяльності у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.

Відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг наказом Міністерства від 17.09.2012 №1022 «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 3 жовтня 2012 р. за №1685/21997, затверджено нові форми заяв про проведення ліцензування освітніх послуг у різних сферах освітньої діяльності (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти). При цьому нагадуємо, що відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» ліцензуванню у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти підлягає тільки освітня діяльність навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності, а також фізичних осіб у сфері дошкільної освіти.

Наказом Міністерства від 17.09.2012 №1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» затверджено нові зразки документів для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, а також визначено переліки документів, що подаються на ліцензування, з урахуванням специфіки надання послуг у різних сферах освітньої діяльності. При цьому звертаємо увагу, що переліки документів, які додаються до заяви, для отримання ліцензії у сфері дошкільної освіти фізичною особою – підприємцем, при ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві, а також при збільшенні ліцензованого обсягу визначено відповідно пунктами 16, 15 і 22 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1019.

Затвердженим наказом встановлено, що погодження концепції діяльності за заявленою освітньою послугою у сфері вищої освіти здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Для інших сфер освіти (професійно-технічної, позашкільної, загальної середньої, дошкільної) погодження концепції за окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Зазначеним наказом МОНмолодьспорту також визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2009      № 30 «Про документи для проведення ліцензування».

Просимо врахувати вимоги вищевказаних нормативно-правових актів та керуватись ними у роботі.

 

 

Тимчасово виконуючий

обов’язки Міністра

Є. М. Суліма

 

Tags: , , , ,