Ганжа Дмитро Сергійович

1983 р.н.

У 2001 вступив до Дніпропетровсько національного університету імені Олеся Гончара. Навчався на кафедрі геоботаніки, грунтознавства та екології.

У 2005 р. захистив диплом бакалавра за темою: «Особливості лісовпорядкувальних робіт на території Дніпровсько-Орільського природного заповідника.» Отримав кваліфікацію бакалавра.
У 2006 р. захистив дипломну роботу на тему: «Особливості формування кореневих систем основних деревних порід на ділянках рекультивації Західного Донбасу» та отримав диплом спеціаліста.
Протягом 2004-2005 р.р. працював садівником у ботанічному саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
2005-2006 р.р. старший лаборант відділу дендрології ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
2006-2009 р.р. працював на посаді інженера І категорії відділу природної флори у Криворізькому ботанічному саду НАН України.
З 2010 р. по теперішній час працює на посаді наукового співробітника у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський». За сумісництвом займається педагогічною діяльністю у КЗ Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Має нагороди обласного та Всеукраїнського рівнів за керівництво науково-дослідними та творчими роботами учнів середніх шкіл та слухачів Малої академії наук, що зайняли призові місця.
У 2016 році вступив до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 101 Екологія, навчання у якій завершив у 2020 р., підготувавши до захисту дисетацію на тему «Екоморфічний аналіз рослинного покриву піщаного степу арени Дніпра в межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський.
За період навчання в  аспірантурі опубліковано 7 наукових статей, зокрема 2 у журналах, які включено до міжнародної наукометричної бази Scopus; прийняв участь у 2 наукових конференціях.

Прослухані та отримані позитивні оцінки по таким дисциплінам:
Філософія та наукова етика
Іноземна мова
Методологія та організація наукового дослідження
Актуальні напрями екологічних досліджень
Природні ресурси екосистем степової зони
Функціональна зоологія
Системний аналіз у популяційній екології
Просторова екологія

Основні наукові праці:

  1. D. Ganzha, Kunah, O., Zhukov, O., Dubinina The soil effect on herb layer spatial variation modulated by overstory in Eastern European poplar-willow forest Ekologia (Bratislava) Vol. 38, No. 3, p. 353–372, 2019  DOI:10.2478/eko-2019-0020 (Scopus)
  2. D. Ganzha, Kunah, O., Zhukov, O., Dubinina Phylogenetic diversity of plant metacommunity of the Dnieper River ARENA terrace within the ‘Dnieper -Orilskiy ’ Nature Reserve Ekologia (Bratislava) Vol. 36, No. 4, p. 352–365, 2017 DOI:10.1515/eko-2017-0028 (Scopus)
  3. Д.С. Ганжа, А. В. Жуков, О. Н. Кунах, В. А. Новикова Фитоиндикационное оценивание катены сообществ почвенной мезофауны и их экоморфическая организация Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого Выпуск № 6 (3) 2016 С. 91 – 117 (Web of Science)
  4. О.В. Жуков, Д.С Ганжа, Ю.Ю. Дубініна Моделювання просторового варіювання філогенетичного різноманіття рослинного покриву за допомогою даних дистанційного зондування Землі Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(2), 37–54 (Web of Science)
  5. О.В. Жуков, Д.С Ганжа, О.М. Кунах, Ю.Ю. ДубінінаРізноманіття та фітоіндикаційні можливості рослинного угруповання. Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(4), 81-99 (Web of Science)
  6. Д.С Ганжа, О.В. Жуков, О.М. Кунах, Ю.Ю. Дубініна Применение β-функции в фитоиндикации для учета асимметрии кривых отклика видов растений Acta Biologica Sibirica, 2018, 4(2), 32–46 ISSN 2412-1908 (Web of Science)