Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 8.04010207 – Зоологія

  • Навчальний план підготовки магістра
  • із галузі знань 0401 – Природничі науки
  • за напрямом 040102 – Біологія
  • спеціальністю 8.04010207 – Зоологія
  • форма навчання – денна
  • кваліфікація — 2211.1 – Науковий співробітник (біологія), 2211.2 – Зоолог
  • строк навчання – 1,5 роки
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

Шифр

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Заліки

Кількість годин

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
ГСЕ 1.1.01 Цивільний захист

1 д

54

ГСЕ 1.1.02 Охорона праці в галузі

1

54

ГСЕ 1.1.03 Методологія та організація   наукових досліджень

1

54

ГСЕ 1.1.04 Вища освіта України та Болонський   процес

3

36

1.2. Дисципліни природничо-наукової підготовки
ПН 1.2.01 Зоогеографія

1

108

ПН 1.2.02 Функціональна зоологія

1

108

1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки
ЗП 1.3.01 Біопошкодження

1

216

ЗП 1.3.02 Екологія, раціональне використання   та охорона тварин

126

ЗП 1.3.03 Управління популяціями тварин

2

126

1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки
ПП 1.4.01 Основи таксидермії та музейної   справи

2

108

ПП 1.4.02 Основи зоологічної систематики

2

108

ПП 1.4.03 Оцінка та збереження   біорізноманіття

2

108

ПП 1.4.04 Моделювання та аналіз екологічних   систем

72

ПП 1.4.05 Екологія міських систем

3

72

ПП 1.4.06 Дипломування

540

ПП 1.4.07 Науково-дослідна практика

216

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
ГСЕ 2.1.01 Інтелектуальна власність

3

36

ГСЕ 2.1.02 Соціальна екологія

2

162

ПП 2.1.03 Системний аналіз в екології

1

108

ПП 2.1.04 Батрахологія та герпетологія

1

108

ПП 2.1.05 Курсова робота за спеціальністю

72

ПП 2.1.06 Контрольні заходи

216

ПП 2.1.07 Державна атестація

108

2.2. Дисципліни вільного вибору студента
ПП 5.01 Спецпрактикум із зоології

1

162

ПП 5.02 Порівняльна анатомія хребетних

2

162

Разом

3240