Відвідування захистів диссератцій

Проф. Нікіфоров В. В. — перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Аспірантки Жукова Ю.О. та Головня А.В. на захисті дисертації

Шабанов Д. А. доктор біологічних наук, професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Гришко В.М., кандидат біологічних наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Криворізького ботанічного саду НАН України, завідувача відділу фізіології рослин та біології ґрунтів

Парпан Василь Іванович , доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака. Академік Лісівничої академії наук України (ЛАНУ)

 

Микола Павлович Козловський, член-кореспондент НАН України , доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту екології Карпат НАН України

 

Білова Наталія Анатоліївна д. б. н., проф. завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства Університету митної справи та фінансів

Коваленко Ігорь Миколайович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету

Рильський Олександр Федорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету та Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ

Волох Анатолій Михайлович доктор біологічних наук, професор кафедри геоекології і землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету

Бессонова Валентина Петрівна д. б. н., проф. завідувач кафедри садово-паркового господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Мальцева Ірина Андріївна д. б. н., проф. професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, перший проректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Володимир Петрович Гандзюра , доктор біологічних наук, професор  кафедри екології та зоології Київського національного університету

Сумароков Олександр Михайлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, агрооб’єднання «Чиста криниця»

Грицан Юрій Іванович Доктор біологічних наук, професор Проректор з наукової роботи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дідух Яків Петрович Академік НАН України, доктор біологічних наук, професор Зав. відділом геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

Ємельянов Ігор Георгійович Академік НАН України, доктор біологічних наук, професор Директор Національного науково-природничого музею НАН України

Заіменко Наталія Василівна Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Директор Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України

Нікорич Володимир Андрійович Кандидат біологічних наук, доцент Доцент кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ресіо Еспехо Хосе Мануель Професор Професор кафедри ботаніки, екології та фізіології рослин Університету Кордоби (Іспанія), почесний доктор ДНУ імені Олеся Гончара

Узбек Іван Харлампійович Доктор біологічних наук, професор Проф. каф. загального землеробства та ґрунтознавства Дніпровського державного аграрно-економічного університету