Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом 040102 – Біологія

  • Навчальний план підготовки бакалавра
  • із галузі знань 0401 – Природничі науки
  • за напрямом 040102 – Біологія
  • форма навчання – денна
  • кваліфікація – 3211 – лаборант (біологічні дослідження)
  • строк навчання – 4 роки

Шифр

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Заліки

Кількість годин

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Гуманітарні та   соціально-економічні дисципліни
ГСЕ 1.1.01 Українська мова (за   професійним спрямуванням)

2

 

108

ГСЕ 1.1.02 Історія України

1

 

108

ГСЕ 1.1.03 Історія української   культури

6

 

72

ГСЕ 1.1.04 Іноземна мова

4

3

180

ГСЕ 1.1.05 Філософія

4

 

108

ГСЕ 1.1.06 Політологія

3

 

72

ГСЕ 1.1.07 Фізичне виховання  

2,4,6,7

448

1.2. Дисципліни   природничо-наукової підготовки
ПН 1.2.01 Екологія  

2

54

ПН 1.2.02 Основи вищої   математики

2

1

216

ПН 1.2.03 Фізика

3

2

378

ПН 1.2.04 Хімія неорганічна

1

 

216

ПН 1.2.05 Хімія аналітична  

2

270

ПН 1.2.06 Хімія органічна  

1,2д

216

ПН 1.2.07 Хімія біоорганічна

3

 

216

ПН 1.2.08 Основи інформатики  

3

108

ПН 1.2.09 Математичні методи в   біології  

4

108

ПН 1.2.10 Теорія еволюції

7

 

108

1.3. Дисципліни   загально-професійної підготовки
ЗП 1.3.01 Безпека   життєдіяльності  

54

ЗП 1.3.02 Основи охорони праці

7

 

54

ЗП 1.3.03 Ботаніка

2

243

ЗП 1.3.04 Зоологія

1, 2

 

243

ЗП 1.3.05 Загальна цитологія

3

 

162

ЗП 1.3.06 Гістологія  

4

81

ЗП 1.3.07 Анатомія рослин  

54

ЗП 1.3.08 Фізіологія та   біохімія рослин

5

4

216

ЗП 1.3.09 Анатомія людини

4

 

108

ЗП 1.3.10 Фізіологія людини та   тварин

5

4

216

ЗП 1.3.11 Біологія   індивідуального розвитку  

7

54

ЗП 1.3.12 Вірусологія

6

 

108

ЗП 1.3.13 Біохімія

4

 

162

ЗП 1.3.14 Радіобіологія

8

 

108

ЗП 1.3.15 Мікробіологія

5

 

135

ЗП 1.3.16 Імунологія  

8

54

ЗП 1.3.17 Генетика

6

 

162

ЗП 1.3.18 Молекулярна біологія  

108

ЗП 1.3.19 Біофізика

8

 

162

ЗП 1.3.20 Біотехнологія  

8

108

1.4. Дисципліни   професійної і практичної підготовки
ПП 1.4.01 Навчальна практика із   зоології    

162

ПП 1.4.02 Навчальна практика з   ботаніки    

162

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни   самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Вибір 1   «Польове спрямування»
ПН 2.1.01 Ґрунтознавство

1

 

108

ПН 2.1.02 Екологія людини  

1

108

ПН 2.1.03 Екотоксикологія та   біомоніторинг довкілля  

108

ПП 2.1.04 Педагогіка

6

 

108

ПП 2.1.05 Методика викладання   біології  

6

108

ПП 2.1.06 Вікова фізіологія та   валеологія

8

 

108

ПП 2.1.07 Ландшафтний   фітодизайн  

5

171

ПП 2.1.08 Екологія рослин і   ґрунтів  

5

180

ПП 2.1.09 Біорізноманіття   водних екосистем  

6

189

ПП 2.1.10 Паразитологія

7

 

180

ПП 2.1.11 Екологія гідробіонтів  

7

144

ПП 2.1.12 Захист рослин  

108

ПП 2.1.13 Дипломування    

216

ПП 2.1.14 Державна атестація    

108

ПП 2.1.15 Педагогічна практика    

216

2.1.2. Вибір 2   «Лабораторне спрямування»
ПН 2.1.01 Ґрунтознавство

1

 

108

ПН 2.1.02 Екологія людини  

1

108

ПН 2.1.03 Екотоксикологія та   біомоніторинг довкілля  

108

ПП 2.1.04 Біохімія патологічних   процесів

6

 

108

ПП 2.1.05 Психофізіологія з   основами етології  

6

108

ПП 2.1.06 Медична мікробіологія

8

 

108

ПП 2.1.07 Екологія   мікроорганізмів  

5

171

ПП 2.1.08 Біохімія біологічно   активних речовин  

5

180

ПП 2.1.09 Фізіологія онтогенезу  

6

189

ПП 2.1.10 Клітинні та генетичні   основи біотехнології  

7

180

ПП 2.1.11 Фізіологія   центральної нервової системи

7

 

144

ПП 2.1.12 Біохімія мембран та   ензимологія  

108

ПП 2.1.13 Дипломування    

216

ПП 2.1.14 Державна атестація    

108

ПП 2.1.15 Переддипломна   практика    

216

2.2. Дисципліни   вільного вибору студента
2.2.1. Вибір 1   «Загальна біологія»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Іхтіопатологія  

7

108

ПП 2.2.04 Загальна та   спеціальна іхтіологія

5

 

108

ПП 2.2.05 Гідрохімія  

108

ПП 2.2.06 Ставкове та   індустріальне рибництво  

6

108

ПП 2.2.07 Екологічна фізіологія   та біохімія риб  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

2.2.2. Вибір 2   «Мікробіологія та вірусологія»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Промислова   мікробіологія  

7

108

ПП 2.2.04 Мікроскопічні методи   вивчення структури мікроорганізмів

5

 

108

ПП 2.2.05 Фізико-хімічні методи   в мікробіології та вірусології  

108

ПП 2.2.06 Систематика бактерій   і вірусів  

6

108

ПП 2.2.07 Санітарна   мікробіологія та вірусологія  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

2.2.3. Вибір 3   «Біохімія»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Вторинний метаболізм   та алергологія  

7

108

ПП 2.2.04 Біохімічна адаптація

5

 

108

ПП 2.2.05 Сучасні   фізико-хімічні методи та ОБД  

108

ПП 2.2.06 Статистика в біохімії   та комп’ютерні методи  

6

108

ПП 2.2.07 Екологічна біохімія  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

2.2.4. Вибір 4   «Зоологія»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Заповідна справа  

7

108

ПП 2.2.04 Ентомологія

5

 

108

ПП 2.2.05 Ґрунтова зоологія  

108

ПП 2.2.06 Екологія тварин  

6

108

ПП 2.2.07 Зоогеографія  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

2.2.5. Вибір 5   «Ботаніка»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Спецпрактикум з   ботаніки  

7

108

ПП 2.2.04 Флора та рослинність   України

5

 

108

ПП 2.2.05 Степове лісознавство  

108

ПП 2.2.06 Мікроморфологія та   мінералогія ґрунтів  

6

108

ПП 2.2.07 Інноваційна   геоботаніка  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

2.2.6. Вибір 6   «Фізіологія рослин»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Фізіологічні основи   вирощування рослин  

7

108

ПП 2.2.04 Фізіолого-біохімічні   методи досліджень рослин

5

 

108

ПП 2.2.05 Спецпрактикум з   фізіології рослин  

108

ПП 2.2.06 Вибрані глави   біохімії рослин  

6

108

ПП 2.2.07 Мінеральне живлення   рослин  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

2.2.7. Вибір 7   «Ландшафтний фітодизайн»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Декоративна   дендрологія  

7

108

ПП 2.2.04 Квітництво закритого   ґрунту

5

 

108

ПП 2.2.05 Квітництво відкритого   ґрунту  

108

ПП 2.2.06 Садово-паркове   мистецтво та озеленення міст  

6

108

ПП 2.2.07 Основи інтер’єрного   фітодизайну та флористики  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

2.2.8. Вибір 8   «Фізіологія»
ГСЕ 2.2.01 Психологія  

5

108

ГСЕ 2.2.02 Основи педагогічної   майстерності  

7

108

ПП 2.2.03 Фізіологія   вегетативної нервової системи  

7

108

ПП 2.2.04 Фізіологія сенсорних   систем

5

 

108

ПП 2.2.05 Спецпрактикум з   фізіології людини та тварин  

108

ПП 2.2.06 Фізіологія   серцево-судинної системи  

6

108

ПП 2.2.07 Фізіологія травлення  

7

108

ПП 2.2.08 Курсова робота    

36

ПП 2.2.09 Курсова робота    

36

ПП 2.2.10 Курсова робота    

36

ПП 2.2.11 Виробнича практика за   вибором студента    

108

ПП 2.2.12 Навчальна практика за   вибором студента    

54

  Разом    

8640