Булавовусі лускокрилі (Hesperioidea, Papilionoidea), які охороняються на території НПП «Великий Луг»

УДК 595.789:502.743

К. К. Голобородько*, Ю. М. Крайнік**
*Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна
**Національний природний парк «Великий Луг», Дніпрорудне Запрізької області, Україна

K. K. Goloborodko*, J. М. Krajnik**
*Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine
**National Park «Velikij Lug», Dniproprudne, Zaporizhzhya region, Ukraine

Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) одна з активних груп запилювачів, яка відіграє вирішальну роль у життєдіяльності степових фітоценозів. Вони є однією з найпомітніших у природі груп комах і мають особливе науково-пізнавальне та естетичне значення (Плющ, 1989; Канарський, 2006; Голобородько, Пахомов, 2007). Денні метелики виявились особливо вразливими до антропогенних впливів і належать до однієї з груп тварин, що опинилась під загрозою зникнення. Вони становлять значну частку у списках рідкісних і зникаючих видів тварин різного рівня (МСОП, «Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі», національні та регіональні Червоні книги). Це одна з небагатьох груп тварин, для яких розроблено власний охоронний список, який визнається світовою спільнотою: «Червона книга «Європейських денних метеликів»». Особливого значення дослідження рідкісних і зникаючих булавовусих лускокрилих набувають у природоохоронних об’єктах різного рівня. Мета наших досліджень – моніторинг сучасного стану видів, що охороняються на території Національного природного парку «Великий Луг».

Дослідження проводили у 2010–2013 рр. у всіх основних екосистемах НПП «Великий Луг». Територія НПП «Великий луг» знаходиться у Запорізькій області за 15–18 км на південь від Запоріжжя, у межах заплавної тераси Дніпра, яка сильно розширюється та сягає понад 20 км по профілю «Біленьке – Василівка» (північно-східна частина Каховського водосховища) (http://grandmeadow.org.ua/index.php/default/). Це величезне розширення заплави (близько 80 тис. га), що між Дніпром і його притокою р. Кінська. Нині ця територія майже повністю затоплена водами Каховського водосховища. Залишки її природних комплексів збереглися уздовж берегової смуги по балках, що простяглися уздовж усього узбережжя, і на островах, які утворились у 1956 р. після заповнення водосховища. Парк створено на базі регіонального ландшафтного парку «Панай», орнітологічного заказника загальнодержавного значення «Великі і Малі Кучугури», ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Крутосхили Каховського водосховища». На території НПП «Великий Луг» нами зареєстровано 16 видів лускокрилих, які мають різний охоронний статус (табл. 1). Таксономічна структура комплексу доволі різноманітна, презентує майже всі основні родини булавовусих лускокрилих, в яких є види, що охороняються. У таксономічному відношенні цей комплекс утворений представниками 6 родин (Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae). Найбільше представництво видів, як у цілому по степовій зоні Палеарктики, так і в Україні, належить синявцям (Lycaenidae).

Таблиця. Комплекс булавовусих лускокрилих, занесених до охоронних списків різних рівнів

Назва виду

Категорія

Червона книга МСОП

Червона книга України

Європейський Червоний список тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі

Червона книга «Європейських денних метеликів»

Hesperiidae Latreille, 1809

1

Syrichtus tessellum (Hübner, [1802])

K

Papilionidae Latreille, 1802

2

Zerynthia polyxena

([Denis et Schiffermüller, 1775])

вразливий

*

3

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

вразливий

4

Iphiclidea podalirius (Linnaeus, 1758)

вразливий

Pieridae Duponchel, 1835

5

Colias chrysotheme (Esper, [1777])

VU

SPEC3

Nymphalidae Swainson, 1827

6

Apatura metis (Freyer, 1829)

LR(NT)

E

7

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

VU

SPEC3

Satyridae Boisduval, 1833

8

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

рідкісний

9

Kirinia climene (Esper, 1783)

вразливий

Lycaenidae Leach, 1815

10

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

VU

SPEC3

11

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

EN

V

12

Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)

VU

SPEC3

13

P. bavius (Eversmann, 1832)

EN

вразливий

SPEC3

14

Scolitantides orion (Pallas, 1771)

VU

SPEC3

15

Plebeius pylaon (FisherWaldheim, 1832)

вразливий

16

Plebejus argyrognomon
(Bergsträsser, 1779)

LR(NT)

*

Усього

9

7

5

6

Завдяки своєму розташуванню на території парку презентовані майже всі варіанти екосистем, притаманні степовій зоні: степові, лучні, лісові та болотяні. Наявність такого строкатого набору стацій обумовлює формування тут різноманітного комплексу лускокрилих. Аналіз біотопічних переваг видів лускокрилих, що охороняються показав присутність на території НПП представників усіх 6 екологічни угруповань, що виділяються для фауни лускокрилих Центральної Європи (Macek, 2007). Більшість належить до ксеротермофільних груп (ксеротермофіли-1 – види, які існують в умовах ксеротермних плакорних трав’яних ценозів і на степових схилах давніх балкових систем, ксеротермофіли-2 – види, які існують в на межі степових і чагарникових формацій та рідколісь), що цілком відповідає географічній зоні, в якій розташовано НПП «Великий Луг».


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 132-134.