Нові дані до фауни Tenthredinidae (Hymenoptera) Івано-Франківської області

УДК 595.793.2

В. В. Заброда, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна,
E-mail: bratlibo@yahoo.co.uk

Ключові слова: Tenthredinidae, Hymenoptera, фауна

NEW RESULTS on FAUNA OF TENTHREDINIDAE (HYMENOPTERA)
IN IVANO-FRANKIVSK REGION

V. V. Zabroda, A. G. Sirenko

Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
E-mail: bratlibo@yahoo.co.uk

Key words: Tenthredinidae, Hymenoptera, fauna

Родина Справжні пильщики (Tenthredinidae) – найбільш численна в підряді Symphyta (Hymenoptera). Фауна Tenthredinidae Івано-Франківської області вивчена недостатньо і фрагментарно. Останнє еколого-фауністичне зведення фауни Tenthredinidae Карпат, Прикарпаття і Закарпаття здійснив В. М. Єрмоленко (1959). Проте його дослідження проводились переважно на території Закарпатської області, збори на території Івано-Франківської області були фрагментарні – ряд районів, зокрема, Тлумацький, Рогатинський не були досліджені. Крім того, за останні 40 років у фауні Tenthredinidae могли відбутися значні зміни під впливом антропічного тиску.

Збір комах проводився методами ручного збирання за сонячної погоди в 2000–2004 рр. У монтанних екосистемах збір комах проводився на луках, розташованих на прирічкових терасах. Луки оточені фітоценозами хвойного (ялино-ялицевого) і мішаного (буково-березо-ялице-ялинового) лісу. В основному комахи були відловлені на рослинах родин Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae та ін. У агроценозах та урбоценозах збір проводився на рослинах з родин Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae.

У роботі використано класифікацію, згідно з якою підродини Arginaе, Cimbicinae, Tenthredininae, Diprioninae не виділяються в окремі родини. При проведенні досліджень використані власні колекції та колекції зоологічного музею Прикарпатського університету (зібрані А. Г. Сіренком, В. В. Забродою та іншими колекторами). Усього на території області було виявлено та ідентифіковано 41 вид Tenthredinidae (табл.).

Видів, що зустрічалися в усіх досліджених стаціонарах, немає. 21 із 41 зареєстрованого виду був виявлений виключно в одному з досліджених стаціонарів. Фауна Tenthredinidae різних стаціонарів Івано-Франківської області відрізняється за своїм видовим складом. Дослідження показали, що різні види Tenthredinidae зустрічаються нерівномірно на території області – має місце мозаїцизм фауни Tenthredinidae, що, імовірно, обумовлено чутливістю цієї архаїчної групи перетинчастокрилих до змін у середовищі існування виду. На території області вперше виявлено чотири види родини Tenthredinidae, а для території регіону (Карпат і Прикарпаття) – два види.

Таблиця. Фауна родини Tenthredinidae Івано-Франківської області

№ п/п

Види

Стаціонар***

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Allantus arcuatusForster, 1834

+

+

2

A. rossii Panzer,   1808

+

+

+

+

3

A.   scrophulariae Panzer, 1808

+

+

4

A. vespa Retzius,   1834

+

5

Arge berberidis Fabricius, 1792

+

6

A. melanochroa   Linnaeus, 1758

+

+

7

A. ciliaris Fabricius,   1792

+

+

8

Athalia colibri Christ, 1836

+

+

+

+

+

+

+

9

A.   glabricollis Christ, 1836

+

+

+

+

10

Croesis varus Schrank, 1828

+

11

Dolerus dubius Linnaeus, 1758

+

+

12

D. gonager Linnaeus,   1758

+

13

D. nigratus Müller,   1776

+

14

Emphytus cinctus Fabricius, 1792

+

15

Eriocampa umbratica Panzer,   1808

+

+

16

E. ovata Linnaeus,   1758

+

+

17

Hemichroa alni Forster, 1834

+

18

Pachyprothasis rapae Retzius,   1834

+

+

19

Rhogogaster viridis Linnaeus,   1758

+

+

+

+

20

Schizocera furcata Villen,   1832

+

21

Sch. geminata Villen, 1832

+

+

22

Tenthredo albicornis Fabricius,   1792

+

+

23

T. atra Linnaeus,   1758

+

+

+

+

24

T. flavicornis   Fabricius, 1792

+

+

+

+

25

T. mesomelas Fabricius,   1792

+

+

+

+

+

26

T. sobina Fabricius,   1792

+

27

Taxonus equipium Panzer, 1808

+

28

T.   alloscutellatus Faller, 1808

+

29

T. agrorum Faller,   1808

+

+

+

30

Tomostethus ephippium Grau,   1865 *

+

31

T. funereus Grau,   1865

+

+

32

T.   luteiventris Grau 1865

+

33

Cimbex connata Schrank, 1781

+

34

Trichosoma jakovleffi Konow, 1893 **

+

35

Strongylogaster filicis Klug,   1816 *

+

36

Stromboceras delicatulus Faller,   1808

+

37

Macrophya montana Scopoli, 1792

+

38

M. crassula Klug,   1816

+

39

Dineura virididorsata Retzius,   1783

+

40

Gilpinia pallida Retzius, 1783

+

41

Pseudohemitaxonus   sharpi Cameron, 1876**

+

Примітки: * – види, виявлені вперше на території області; ** – види, виявлені вперше на території регіону (Карпат і Прикарпаття); ***– протягом 2000–2004 рр. проводились дослідження на території Івано-Франківської області у наступних стаціонарах: A – урочище «Ельми» (заповідник «Горгани»), прирічкова лука в долині р. Зубрівка («Ельми»), оточена мішаним лісом (ялина, ялиця, бук з домішками берези та горобини) на східному схилі гір Довбушанка (Надвірнянський р-н); B – урочище «Нивки», прирічкова лука в долині р. Ситний оточена мішаним лісом (ялина, ялиця, сосна кедрова європейська з домішками берези та горобини) на кам’янистих розсипах на північному схилі гір Поленський та Пікун (Надвірнянський р-н); C – м. Калуш, урбоценоз; D – околиці м. Тлумач, частково урбанізований агроценоз; E – с. Вишнів (Рогатинський р-н), агроценоз; F – м. Івано-Франківськ, урбоценоз; G – м. Яремча (Надвірнянський р-н), урбоценоз з елементами агроценозу; H – урочище «Альбін», гірський масив Чивчини, прирічкова заболочена лука р. Чорний Черемош; I – долина р. Погорілець, с. Зелене (Верховинський р-н), прирічкові луки; J – с. Волосів (Надвірнянський р-н), галявини мішаного лісу (дуб, бук, осика, береза, сосна, ялина, ялиця).


Zoocenosis — 2005
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 268-270.