Бригадиренко Віктор Васильович

Viktor V. Brygadyrenko

brigadirenko.jpg

Бригадиренко Віктор Васильович (1976 р.н.)

brigad@ua.fm

У 1998 році з відзнакою закінчив біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Зоологія” (кваліфікація біолог, зоолог, викладач біології та хімії) і вступив до аспірантури ДНУ за спеціальністю «Екологія», яку закінчив у 2001 р.

Кандидат біологічних наук з 2001 року. Дисертацію на тему «Стан структури комплексів турунів екосистем Присамар’я Дніпровського в умовах тиску антропогенних факторів» захистив у червні 2001 р. у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпропетровського національного університету за спеціальністю 03.00.16 – екологія, диплом ДК № 011994 від 10.10.2001 р.

Вчене звання доцента кафедри зоології та екології Дніпропетрвського національного університету імені Олеся Гончара присвоєно у 2005 роцi, атестат 02ДЦ № 014071 від 21.04.2005 р.

Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 19 рокiв. Викладає такі дисципліни, як «Зоологія», «Ентомологія», «Паразитологія», «Фітопаразитологія», «Гідропаразитологія», «Захист рослин», «Біологічні методи захисту рослин», «Динаміка популяційних процесів» та інші.

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

16.11.1998–27.06.2001 р. – аспірант Дніпропетровського національного університету;

02.07.2001–05.12.2003 р. – старший викладач кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету

05.12.2003 – по теперішній час – доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Керує пiдготовкою одного аспiранта. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації у 2016 та 2020 роках.

Відповідальний редактор індексованих у Scopus і Web of Science наукових журналів «Biosystems Diversity», «Regulatory Mechanisms in Biosystems», редактор журналів «Diversity», «PeerJ», «Acta Biologica Sibirica» , член редколегії наукового журналу «Acta Biologica Sibirica».

Був керівником фундаментальної д/б теми № 0118U003303 «Біоіндикація як основа оптимізації та охорони долинно-терасових ландшафтів степової зони України за умов антропогенно-кліматичних змін» (2018–2020).

Загальна кількість друкованих праць – 185, кількість праць наукового та навчально-методичного характеру, опублікованих після захисту кандидатської дисертації – 164, в тому числі 85 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Індекс Хірша за базою Scopus – 9, за базою Web of Science – 10, за базою scholar.google – 21.

 

Підвищення кваліфікації:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26632836300

Web of Science ResearcherID: B-7287-2015

https://scholar.google.com.ua/citations?user=afO89VUAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-9448-8232

Основні наукові публікації

Наукові статті:

 1. Brygadyrenko, V. V. (2014). Influence of soil moisture on litter invertebrate community structure of pine forests of the steppe zone of Ukraine. Folia Oecologica, 41(1), 8–16.
 2. Brygadyrenko, V. V. (2015). Community structure of litter invertebrates of forest belt ecosystems in the Ukrainian steppe zone. International Journal of Environmental Research, 9(4), 1183–1192. http://doi.org/10.22059/IJER.2015.1008
 3. Brygadyrenko, V. V. (2015). Evaluation of the ecological niche of some abundant species of the subfamily Platyninae (Coleoptera, Carabidae) against the background of eight ecological factors. Folia Oecologica, 42(2), 75–88.
 4. Brygadyrenko, V. V. (2015). Influence of moisture conditions and mineralization of soil solution on structure of litter macrofauna of the deciduous forests of Ukraine steppe zone. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 23(1), 50–65. http://doi.org/10.15421/011509
 5. Brygadyrenko, V. V. (2015). Parameters of ecological niches of Badister, Licinus and Panagaeus (Coleoptera, Carabidae) species measured against eight ecological factors. Baltic Journal of Coleopterology, 15(2), 137–154.
 6. Brygadyrenko, V. V. (2015). Vplyv zimknenosti kron derev i pokryttja trav’janystyh roslyn na strukturu pidstylkovoi’ mezofauny shyrokolystjanyh lisiv stepovoi’ zony Ukrai’ny [Influence of tree crown density and density of the herbaceous layer on the structure of litter macrofauna of deciduous forests of Ukraine’s steppe zone]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology 23(2), 134–148. http://doi.org/10.15421/011520
 7. Brygadyrenko, V. V. (2016). Effect of canopy density on litter invertebrate community structure in pine forests. Ekológia (Bratislava), 35(1), 90–102. http://doi.org/10.1515/eko-2016-0007
 8. Brygadyrenko, V. V. (2016). Evaluation of ecological niches of abundant species of Poecilus and Pterostichus (Coleoptera: Carabidae) in forests of the steppe zone of Ukraine. Entomologica Fennica, 27(2), 81–100.
 9. Brygadyrenko, V. V. (2016). Influence of litter thickness on the structure of litter macrofauna of deciduous forests of Ukraine’s steppe zone. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(1), 240–248. http://doi.org/10.15421/011630
 10. Brygadyrenko, V. V. (2016). The influence of moisture conditions on the structure of litter invertebrate communities in shelterbelt and plantation forests in southern Ukraine. Journal of Bio-Science, 22, 77–88. http://doi.org/10.3329/jbs.v22i0.30012
 11. Brygadyrenko, V. V., & Korolev, О. V. (2015). Morphological polymorphism in an urban population of Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) (Coleoptera, Carabidae). Graellsia, 71(1), e025. http://doi.org/10.3989/graellsia.2015.v71.126
 12. Brygadyrenko, V. V., & Nazimov, S. S. (2014). Nutrition of Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae) when fed on leaves of trees, shrubs and liana plants in the conditions of a laboratory experiment. Baltic Journal of Coleopterology, 14(1), 59–72.
 13. Brygadyrenko, V. V., & Nazimov, S. S. (2015). Trophic relations of Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae) with leaves of cultivated and uncultivated species of herbaceous plants under laboratory conditions. Zookeys, 481, 57–68. http://doi.org/10.3897/zookeys.481.7015
 14. Brygadyrenko, V. V., & Reshetniak, D. Y. (2014). Morphological variability among populations of Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae): What is more important – the mean values or statistical peculiarities of distribution in the population? Folia Oecologica, 41(2), 109–133.
 15. Brygadyrenko, V. V., & Reshetniak, D. Y. (2014). Trophic preferences of Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) with regard to seeds of agricultural crops in conditions of laboratory experiment. Baltic Journal of Coleopterology, 14(2), 179–190.
 16. Brygadyrenko, V. V., & Reshetniak, D. Y. (2016). Morphometric variability of Clitellocephalus ophoni (Eugregarinida, Gregarinidae) in the intestines of Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae). Archives of Biological Sciences, 68(3), 587–601. http://doi.org/10.2298/ABS150923049B
 17. Brygadyrenko, V. V., & Slynko, V. O. (2015). Morphological variability of Bembidion articulatum (Coleoptera, Carabidae) populations: Linear dimensions depend on sex, while morphological indices depend on ecosystems. International Journal of Applied Environmental Sciences, 10(1), 163–187.
 18. Brygadyrenko, V. V., & Svyrydchenko, A. O. (2015). Influence of the gregarine Stenophora julipusilli (Eugregarinorida, Stenophoridae) on the trophic activity of Rossiulus kessleri (Diplopoda, Julidae). Folia Oecologica, 42(1), 10–20.
 19. Brygadyrenko, V., & Ivanyshyn, V. (2015). Changes in the body mass of Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) and the granulometric composition of leaf litter subject to different concentrations of copper. Journal of Forest Science, 61(9), 369–376. http://doi.org/10.17221/36/2015-jfs
 20. Avtaeva, T. A., Sukhodolskaya, R. A., Skripchinsky, A. V., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Range of Pterostichus oblongopunctatus (Coleoptera, Carabidae) in conditions of global climate change. Biosystems Diversity, 27(1), 76–84. http://doi.org/10.15421/011912
 21. Bilan, M. V., Lieshchova, M. A., Tishkina, N. M., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Combined effect of glyphosate, saccharin and sodium benzoate on the gut microbiota of rats. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 228–232. http://doi.org/10.15421/021934
 22. Boyko, A. A., & Brygadyrenko, V. V. (2016). Influence of water infusion of medicinal plants on larvae of Strongyloides papillosus (Nematoda, Strongyloididae). Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(2), 519–525. http://doi.org/10.15421/011670
 23. Boyko, A. A., & Brygadyrenko, V. V. (2017). Changes in the viability of the eggs of Ascaris suum under the influence of flavourings and source materials approved for use in and on foods. Biosystems Diversity, 25(2), 162–166. http://doi.org/10.15421/011724
 24. Boyko, A. A., & Brygadyrenko, V. V. (2017). Changes in the viability of Strongyloides ransomi larvae (Nematoda, Rhabditida) under the influence of synthetic flavourings. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(1), 36–40. http://doi.org/10.15421/021707
 25. Boyko, A., Brygadyrenko, V., Shendryk, L., & Loza, I. (2009). Estimation of the role of antropo-zoonosis invasion agents in the counteraction to bioterrorism. Counteraction to Chemical and Biological Terrorism in East European Countries. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Springer Nature, 309–315. http://doi.org/10.1007/978-90-481-2342-1_38
 26. Boyko, O. O., & Brygadyrenko, V. V. (2018). The impact of certain flavourings and preservatives on the survivability of larvae of nematodes of Ruminantia. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(1), 118–123. http://doi.org/10.15421/021817
 27. Boyko, O. O., & Brygadyrenko, V. V. (2019). The impact of acids approved for use in foods on the vitality of Haemonchus contortus and Strongyloides papillosus (Nematoda) larvae. Helminthologia, 56(3), 202–210. http://doi.org/10.2478/helm-2019-0017
 28. Boyko, O. O., Brygadyrenko, V. V. (2019). Nematocidial activity of aqueous solutions of plants of the families Cupressaceae, Rosaceae, Asteraceae, Fabaceae, Cannabaceae and Apiaceae. Biosystems Diversity, 27(3), 227–232. http://doi.org/10.15421/011931
 29. Boyko, O. O., Duda, Y. V., Pakhomov, O. Y., & Brygadyrenko, V. V. (2016). Comparative analysis of different methods of staining the larvae Haemonchus contortus, Mullerius sp. (Nematoda, Strongylida) and Strongyloides papillosus (Nematoda, Rhabditida). Folia Oecologica, 43(2), 129–137.
 30. Boyko, O. O., Gugosyan, Y. A., Shendrik, L. I., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Intraspecific morphological variation in free-living stages of Strongyloides papillosus (Nematoda, Stronfyloididae) parasitizing various mammal species. Vestnik Zoologii, 53(4), 313–324. http://doi.org/10.2478/vzoo-2019-0030
 31. Boyko, O. O., Zazharska, N. M., & Brygadyrenko, V. V. (2016). The influence of the extent of infestation by helminths upon changes in body weight of sheep in Ukraine. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(1), 3–7. http://doi.org/10.15421/011601
 32. Boyko, О. О., Gavrilina, O. G., Gavrilin, P. N., Gugosyan, Y. A., & Brygadyrenko, V. V. (2018). Influence of formic acid on the vitality of Strongyloides papillosus. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 435–439. http://doi.org/10.15421/021865
 33. Chaplygina, A. B., Pakhomov, O. Y., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Trophic links of the song thrush (Turdus philomelos) in transformed forest ecosystems of North-Eastern Ukraine. Biosystems Diversity, 27(1), 51–55. http://doi.org/10.15421/011908
 34. Chaplygina, A. B., Savynska, N. O., & Brygadyrenko, V. V. (2018). Trophic lincs of the spotted flycatcher, Muscicapa striata, in transformed forest ecosystems of North-Eastern Ukraine. Baltic Forestry, 24(2), 304–312.
 35. Faly, L. I., & Brygadyrenko, V. V. (2014). Patterns in the horizontal structure of litter invertebrate communities in windbreak plantations in the steppe zone of the Ukraine. Journal of Plant Protection Research, 54(4), 414–420. http://doi.org/10.2478/jppr-2014-0062
 36. Faly, L. I., & Brygadyrenko, V. V. (2018). Influence of the herbaceous layer and litter depth on the spatial distribution of litter macrofauna in a forest plantation. Biosystems Diversity, 26(1), 46–51. http://doi.org/10.15421/011807
 37. Faly, L. I., Kolombar, T. M., Prokopenko, E. V., Pakhomov, O. Y., & Brygadyrenko, V. V. (2017). Structure of litter macrofauna communities in poplar plantations in an urban ecosystem in Ukraine. Biosystems Diversity, 25(1), 29–38. http://doi.org/10.15421/011705
 38. Gavrilin, P. N., Gavrilina, O. G., Brygadyrenko, V. V., & Rahmoun, D. E. (2017). Structural and functional units of parenchyma of lymph nodes of dromedaries (Camelus dromedarius). Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 323–332. http://doi.org/10.15421/021751
 39. Gugosyan, Y. A., Boyko, O. O., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Morphological variation of four species of Strongyloides (Nematoda, Rhabditida) parasitising various mammal species. Biosystems Diversity, 27(1), 85–98. http://doi.org/10.15421/011913
 40. Komlyk, V. O., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Morphological variability of Bembidion aspericolle (Coleoptera, Carabidae) populations in conditions of anthropogenic impact. Biosystems Diversity, 27(1), 21–25. http://doi.org/10.15421/011903
 41. Komlyk, V. O., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Morphological variability of Bembidion minimum (Coleoptera, Carabidae) populations under the influence of natural and anthropogenic factors. Biosystems Diversity, 27(3), 250–269. http://doi.org/10.15421/011935
 42. Korolev, О. V., & Brygadyrenko, V. V. (2014). Influence of individual variation in the trophic spectra of Pterostichus melanarius (Coleoptera, Carabidae) on the adaptation possibilities of its population. Folia Oecologica, 41(1), 34–43.
 43. Kozak, V. M., & Brygadyrenko, V. V. (2018). Impact of cadmium and lead on Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) in a laboratory experiment. Biosystems Diversity, 26(2), 128–131. http://doi.org/10.15421/011820
 44. Lieshchova, M. A., Brygadyrenko, V. V., Tishkina, N. M., Gavrilin, P. M., & Bohomaz, A. A. (2019). Impact of polyvinyl chloride, polystyrene, and polyethylene on the organism of mice. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1), 50–55. http://doi.org/10.15421/021908
 45. Lieshchova, M. A., Tishkina, N. M., Bohomaz, A. A., Gavrilin, P. M., & Brygadyrenko, V. V. (2018). Combined effect of glyphosphate, saccharin and sodium benzoate on rats. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 591–597. http://doi.org/10.15421/021888
 46. Martynov, V. O., & Brygadyrenko, V. V. (2017). The influence of synthetic food additives and surfactants on the body weight of larvae of Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae). Biosystems Diversity, 25(3), 236–242. http://doi.org/10.15421/011736
 47. Martynov, V. O., & Brygadyrenko, V. V. (2018). The impact of some inorganic substances on change in body mass of Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) larvae in a laboratory experiment. Folia Oecologica, 45(1), 24–32. http://doi.org/10.2478/foecol-2018-0003
 48. Martynov, V. O., & Brygadyrenko, V. V. (2018). The influence of the synthetic food colourings tartrazine, allura red and indigo carmine on the body weight of Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) larvae. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 479–484. http://doi.org/10.15421/021871
 49. Martynov, V. O., Titov, O. G., Kolombar, T. M., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Influence of essential oils of plants on themigration activity of Tribolium confusum (Coleoptera, Tenebrionidae). Biosystems Diversity, 27(2), 177–185. http://doi.org/10.15421/011924
 50. Palchykov, V. A., Zazharskyi, V. V., Brygadyrenko, V. V., Davydenko, P. O., Kulishenko, O. M., Borovik, I. V., Chumak, V., Kryvaya, A., & Boyko, O. O. (2019). Bactericidal, protistocidal, nematodicidal properties and chemical composition of ethanol extract of Punica granatum peel. Biosystems Diversity, 27(3), 300–306. http://doi.org/10.15421/011939
 51. Putchkov, A. V., Brygadyrenko, V. V., & Markina, T. Y. (2019). Ground beetles of the tribe Carabini (Coleoptra, Carabidae) in the nail megapolises of Ukraine. Vestnik Zoologii, 53(1), 3–12. http://doi.org/10.2478/vzoo-2019-0001
 52. Reshetniak, D. Y., Pakhomov, O. Y., & Brygadyrenko, V. V. (2017). Possibility of identifying plant components of the diet of Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) by visual evaluation. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 377–383. http://doi.org/10.15421/021758
 53. Rusynov, V. I., & Brygadyrenko, V. V. (2017). Morphological variability of a population of Anatolica eremita (Coleoptera, Tenebrionidae): Constancy of morphometric indices with variation of linear parameters of the body. Baltic Journal of Coleopterology, 17(2), 205–217.
 54. Shulman, M. V., Pakhomov, O. Y., & Brygadyrenko, V. V. (2017). Effect of lead and cadmium ions upon the pupariation and morphological changes in Calliphora vicina (Diptera, Calliphoridae). Folia Oecologica, 44(1), 28–37. http://doi.org/10.1515/foecol-2017-0004
 55. Svyrydchenko, A. O., & Brygadyrenko, V. V. (2014). Trophic preferences of Rossiulus kessleri (Diplopoda, Julidae) for the litter of various tree species. Folia Oecologica, 41(2), 202–212.
 56. Tkachenko, A. A., Davydenko, P. O., Zazharskiy, V. V., & Brygadyrenko, V. V. (2016). Biological properties of dissociative L- and other forms of Mycobacterium bovis. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(2), 338–346. http://doi.org/10.15421/011644
 57. Zazharska, N., Boyko, O., & Brygadyrenko, V. (2018). Influence of diet on the productivity and characteristics of goat milk. Indian Journal of Animal Research, 52(5), 711–717. http://doi.org/10.18805/ijar.v0iOF.6826
 58. Zazharskyi, V. V., Davydenko, P. О., Kulishenko, O. М., Borovik, I. V., & Brygadyrenko, V. V. (2019). Antimicrobial activity of 50 plant extracts. Biosystems Diversity, 27(2), 163–169. http://doi.org/10.15421/011922
 59. Zazharskyi, V. V., Davydenko, P., Kulishenko, O., Chumak, V., Kryvaya, A., Biben, I. A., Tishkina, N. M., Borovik, I., Boyko, O. O., & Brygadyrenko, V. V. (2018). Bactericidal, protistocidal and nematodicidal properties of mixtures of alkyldimethylbenzyl ammonium chloride, didecyldimethyl ammonium chloride, glutaraldehyde and formaldehyde. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 540–545. http://doi.org/10.15421/021881
 60. Zazharskyi, V., Davydenko, P., Kulishenko, O., Borovik, I., Brygadyrenko, V., & Zazharska, N. (2019). Antibacterial activity of herbal infusions against Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa in vitro. Magyar Állatorvosok Lapja, 141, 693–704.
 61. Пахомов А. Е., Бригадиренко В. В. Оптимизация подготовки специалистов в области охраны биологического разнообразия на территории Украины // Экологические проблемы. Евразийское пространство. – М.: Изд–во Московского ун–та, 2014. – С. 136–148.>PDF>>>
 62. Бригадиренко В. В., Иванышин В. М. Влияние соли железа на массу тела Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) и гранулометрический состав подстилки в лабораторном эксперименте // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2014. – Т. 22, № 1. – C. 83–87. >PDF>>>
 63. Решетняк Д. Е., Бригадиренко В. В. Оптимизация рациона Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) в условиях лабораторного содержания // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2013. – Т. 21, № 1. – C. 38–42.  >PDF>>>
 64. Назимов С. С., Бригадиренко В. В. Играет ли сапрофагия существенную роль в питании Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae)? // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2013. – Т. 21, № 1. – C. 43–50.  >PDF>>>
 65. Слинько В. О., Бригадиренко В. В.  Особливості структури угруповань турунів (Coleoptera: Carabidae) навколоводних екосистем Присамар’я // Вісті Харківського ентомологічного товариства. – 2012. – Т. 20, вип. 1. – С. 26–38. >PDF>>>
 66. Бригадиренко В. В., Фали Л. І., Якимець К. Г. Різноманіття угруповань герпетобію балки Тунельна м. Дніпропетровськ // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 1. – С. 3–12.  >PDF>>>
 67. Корольов О. В., Бригадиренко В. В. Трофічні зв’язки Pterostichus melanarius (Coleoptera, Carabidae) із домінантними видами безхребетних лісових екосистем степового Придніпров’я // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 1. – С. 48–54. >PDF>>>
 68. Корольов О. В., Бригадиренко В. В. Порівняльний аналіз трофічних переваг Pterostichus melanarius (Coleoptera, Carabidae) за різних умов лабораторного утримання // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2012. – Вып. 6. – С. 178–190. >PDF>>>
 69. Мороз К. О., Бригадиренко В. В., Пахомов А. Е. Формирование фауны напочвенных беспозвоночных песчаной террасы р. Орель в условиях пирогенной сукцессии // Proceedings of the Azerbaijan Society of Zoologists. –Baki,Azerbaijan: Elm, 2011. – Vol. 3. – С. 423–435. >PDF>>>
 70. Мороз К. О., Лигун А. В., Бригадиренко В. В. Сезонна динаміка підстилкової мезофауни антрепогенно трансформованих екосистем м. Дніпродзержинськ // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 2. – С. 93–102. >PDF>>>
 71. Комаров О. С., Бригадиренко В. В. Трофічні переваги Pterostichus oblongopunctatus (Coleoptera, Carabidae) в умовах Південного Лісостепу // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 1. – С. 41–50. >PDF>>>
 72. Корольов О. В., Шендрик Л. І., Бойко О. О., Бригадиренко В. В. Паразитування у Pterostichus melanarius (Coleoptera, Carabidae) представників Gregarinida та Mermithida в умовах Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 50–54. >PDF>>>
 73. Бойко О. О., Фали Л. І., Бригадиренко В. В. Різноманіття паразитів м’ясоїдних тварин на території м. Дніпропетровськ // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 2. – С. 3–7. >PDF>>>
 74. Boyko A., Brygadyrenko V., Shendryk L., Loza I. Estimation of the role of antropo–zoonosis invasion agents in the counteraction to bioterrorism // Counteraction to Chemical and Biological Terrorism in East European Countries. – Dordrecht, Netherlands: Springer Science, 2009. – P. 309–315. >PDF>>>
 75. Бригадиренко В. В., Фали Л. І. Вплив підтоплення шахтними водами на підстилкову мезофауну заплавних лісів Західного Донбасу // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. 14, № 1. – С. 90–100. >PDF>>>
 76. Слинько В. О., Бригадиренко В. В. Екоморфічна структура карабідофауни навколоводних амфіценозів Дніпропетровської області // Екологія та ноосферологія. – 2009. – Т. 20, № 4. – С. 110–116. >PDF>>>
 77. Комаров О. С., Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Застосування типології природних лісів О. Л. Бельгарда при проведенні зооекологічних досліджень в умовах Полтавської області // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Екологія. Біологічні науки. – Полтава, 2008. – Вип. 5 (63). – С. 73–82. >PDF>>>
 78. Бригадиренко В. В., Комаров О. С. Трофічна структура підстилкової мезофауни: розподіл біомаси за трофічними рівнями // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 12–23. >PDF>>>
 79. Комаров О. С., Бригадиренко В. В. Аналіз структури підстилкової мезофауни лісових біогеоценозів Полтавської області // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 1. – С. 111–118. >PDF>>>
 80. Комаров О. С., Бригадиренко В. В. Особливості формування фауни підстилкових безхребетних аренних лісів ріки Дніпро в умовах Полтавської області // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т. 19, № 1–2. – С. 68–77. >PDF>>>
 81. Бригадиренко В. В., Федорченко Д. О. Різноманіття угруповань підстилкових безхребетних лісових екосистем Національного заповідника «Хортиця» (Запорізька область) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2007. – Вип. 21. – С. 152–157.  >PDF>>>
 82. Бригадиренко В. В., Федорченко Д. О. Морфологічна мінливість популяції Carabus hungaricus scythus (Coleoptera, Carabidae) в умовах острова Хортиця (Запорізька область) // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 1. – С. 20–27. >PDF>>>
 83. Федорченко Д. О., Бригадиренко В. В. Особливості формування багатовидових угруповань підстилкових безхребетних тварин острова Хортиця (Запорізька область)// Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 178–185. >PDF>>>
 84. Слинько В. А., Бригадиренко В. В., Пахомов А. Е. Морфологическая изменчивость Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) в условиях антропогенного воздействия // Известия НАН Азербайджана (биологические науки). – 2008. – Т. 63, № 5–6. – С. 208–214. >PDF>>>
 85. Бригадиренко В. В. Шляхи оптимізації фауни безхребетних тварин в умовах урбоекосистем м. Дніпропетровськ // Питання степового лісознавства. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 11. – С. 140–148. >PDF>>>
 86. Фали Л. І., Бригадиренко В. В. Морфологічна мінливість особин у популяції Philonthus decorus (Coleoptera, Staphylinidae) // Науковий вісник Ужгородського університету. Біологія. – 2007. – Вип. 20. – С. 66–71. >PDF>>>
 87. Лоза І. М., Бригадиренко В. В. Роль осиково–березових колків у збереженні різноманіття ґрунтів і безхребетних тварин степової зони України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 15, т. 1. – Д.: ДНУ, 2007. – С. 87–90. >PDF>>>
 88. Бригадиренко В. В., Соловйов С. В. Вплив первинного ґрунтоутворення у заплавних лісах Дніпровсько–Орільського природного заповідника на структуру герпетобію // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – Вип. 12, № 1. – С. 34–45. >PDF>>>
 89. Бригадиренко В. В., Комаров О. С. Різноманіття угруповань підстилкових безхребетних долинних лісів ріки Псел (Полтавська область) // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2007. – Вип. 47. – С. 43–49. >PDF>>>
 90. Бригадиренко В. В., Корольов О. В. Особливості спектра живлення Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae) у лабораторних умовах // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2006. – Вип. 43. – С. 67–71. >PDF>>>
 91. Бригадиренко В. В. Возможности использования напочвенных беспозвоночных для индикации градаций увлажнения эдафотопа в лесных экосистемах // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 14, т. 1. – Д.: ДНУ, 2006. – C. 21–26. >PDF>>>
 92. Бригадиренко В. В. Конкуренція серед зоофагів із широким спектром живлення: дослідження на прикладі роду Carabus // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 14, т. 2. – Д.: ДНУ, 2006. – C. 25–30. >PDF>>>
 93. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Концепція системи заходів з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Екологія. – Вип. 13, т. 1. – Д.: ДНУ, 2005. – C. 211–224. >PDF>>>
 94. Лоза І. М., Бригадиренко В. В. Еколого–біологічна характеристика герпетобію та рослинного покриву осиково–березових колків // Вісник Харківського національного аграрного університету. Біологія. – 2005. – Вип. 1 (6). – С. 125–130. >PDF>>>
 95. Бригадиренко В. В., Слинько В. О. Система трофоконсортивних зв’язків підстилкових безхребетних заплавних дібров степової зони України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 257. Біологія. – 2005. – С. 42–50. >PDF>>>
 96. Бригадиренко В. В. Экологические аспекты взаимодействия муравьев (Hymenoptera, Formicidae) с подстилочными беспозвоночными в условиях степных лесов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2005. – Вип. 9 (34). – С. 181–192. >PDF>>>
 97. Бригадиренко В. В. Исследование функционирования трофических сетей методами имитационного моделирования // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 13, т. 2. – Д.: ДНУ, 2005. – C. 24–38. >PDF>>>
 98. Бригадиренко В. В. Имитационное моделирование популяций при исследовании разнообразия энтомофауны // Екологія та ноосферологія. – 2005. – Т. 16, № 1–2. – С. 89–100. >PDF>>>
 99. Бригадиренко В. В. Статика піраміди біомас або динаміка видового різноманіття? // Екологічний вісник. – 2005. – № 1. – С. 5–7.
 100. Бригадиренко В. В. Использование имитационного моделирования при изучении популяций Rossiulus kessleri (Diplopoda, Julidae) // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 12, т. 2. – Д.: ДНУ, 2004. – C. 15–22. >PDF>>>
 101. Бригадиренко В. В. Воздействие условий среды на состав животного населения подстилки и фитоценоз лесных экосистем степной зоны Украины // Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 106. – Харків: УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, 2004. – С. 77–83. >PDF>>>
 102. Бригадиренко В. В. Роль системных ограничений размеров тела и скорости увеличения численности популяции в функционировании консорций // Наука и образование: материалы V Международной научной конференции (26 – 27 февраля 2004 г.). – Белово, 2004. – С. 368–371. >PDF>>>
 103. Бригадиренко В. В. Закономерности распределения подстилочных беспозвоночных степных экосистем центрального степного Приднепровья // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 12, т. 1. – Д.: ДНУ, 2004. – C. 13–18. >PDF>>>
 104. Бригадиренко В. В., Черниш О. С. Зміни загальних характеристик та трофічної структури герпетобію ясенево–білоакацієвих насаджень степової зони України під впливом автомагістралі // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2004. – Вип. 8 (33). – С. 194–204. >PDF>>>
 105. Бригадиренко В. В., Черниш О. С. Вплив автомагістралі на окремі компоненти герпетобію штучних лісонасаджень Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Д.: ДНУ, 2003. – Вип. 11, т. 1. – С. 76–84. >PDF>>>
 106. Якуба М. С., Похиленко А. П., Бригадиренко В. В. Вплив Rossiulus kessleri (Diplopoda) на розкладання підстилки у байрачних екосистемах Присамар’я Дніпровського // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – Вип. 8, № 1. – С. 41–47. >PDF>>>
 107. Цветкова Н. Н., Бригадиренко В. В. Роль герпетобионтной мезофауны в трансформации органического вещества подстилки пойменных и аренных лесов степной зоны // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – Вип. 8, № 2. – С. 135–151. >PDF>>>
 108. Бригадиренко В. В., Пархоменко А. В. Экологические взаимосвязи и распределение мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) пойменных и аренных экосистем Самарского бора // Питання степового лісознавства. – Д.: ДНУ, 2003. – С. 176–185. >PDF>>>
 109. Бригадиренко В. В. Первая находка Leistus terminatus и Epaphius secalis (Coleoptera, Carabidae) в степной зоне Украины // Вестник зоологии. – 2003. – Т. 37, № 2. – С. 96.
 110. Бригадиренко В. В. Фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Днепропетровской области // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Вып. 3. – Донецк: ДонНУ, 2003. – С. 78–88. >PDF>>>
 111. Бригадиренко В. В. Использование топологических спектров в зоологической диагностике почв на примере семейства жужелиц (Coleoptera, Carabidae) // Экология и ноосферология. – 2003. – Т. 13, № 1–2. – С. 119–130. >PDF>>>
 112. Про необхідність створення регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» / Б. О. Барановський, В. В. Бригадиренко, В. В. Дем’янов, Н. І. Загубіженко, Т. В. Миколайчук, М. Ю. Молчанов, В. В. Тарасов, П. Т. Чегорка // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 10, т. 2. – Д.: ДНУ, 2002. – С. 155–165. >PDF>>>
 113. Бригадиренко В. В. Использование компонентного анализа в изучении сообществ гигрофильных видов жужелиц (Coleoptera: Carabidae) // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2003. – Т. 10, вып. 1–2. – С. 124–129. >PDF>>>
 114. Бригадиренко В. В., Кабар А. Н. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) как компонент герпетобия ботанического сада Днепропетровского национального университета // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2002. – Вип. 6. – С. 134–140. >PDF>>>
 115. Бригадиренко В. В. Природоохранная классификация жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Украины // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия биологическая. – 2001. – Т. 14, № 2. – С. 12–16. >PDF>>>
 116. Михеев А. В., Бригадиренко В. В. Роль беспозвоночных животных в питании лесной куницы (Martes martes L.) в лесных экосистемах степной зоны Украины // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: ДНУ, 2000. – С. 109–115. >PDF>>>
 117. Бригадиренко В. В. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) заказника «Булаховский лиман» (Днепропетровская область) // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2000. – Т. 8, № 1. – С. 86–94. >PDF>>>
 118. Бригадиренко В. В. Закономерности распределения жужелиц трибы Рterostichini (Сoleoptera, Сarabidae) пойменных и аренных экосистем Самарского бора // Известия Харьковского энтомологического общества. – 1999. – Т. 7, № 1. – С. 72–74. >PDF>>>
 119. Бригадиренко В. В. Туруни (Coleoptera, Carabidae) сепових ділянок Західного Донбасу // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 1999. – № 6. – С. 222–226. >PDF>>>
 120. Бригадиренко В. В. Рідкісні та зникаючі види турунів (Coleoptera, Carabidae) України // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету: “Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства”. – Львів: ДЛЛТУ. – 1999. – № 9.8. – С. 11–15. >PDF>>>
 121. Бригадиренко В. В. Возможности применения корреляционного анализа для выявления структуры комплексов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) околоводных биотопов // Вестник зоологии. – 1998. – Отд. вып. № 9. – С. 31–33. >PDF>>>
 122. Бригадиренко В. В. Экология Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) в пойменных и аренных лесах степной зоны // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 113 (280). – С. 85–91. >PDF>>>
 123. Бригадиренко В. В. Скакуны рода Cicindela L. (Coleoptera, Carabidae) Западного Донбасса // Известия Харьковского энтомологического общества. – 1997. – Т. 5, № 1. – С. 89–91. >PDF>>>

Методичні роботи

 1. В. В. Бригадиренко, О. М. Масюк, О. Є. Пахомов, Ю. Л. Лихолат Методика виконання курсових і дипломних робіт за спеціальністю 091 – біологія. – Дніпро: Ліра, 2018. – 22 с. >PDF>>>
 2. Бобильов Ю. П., Бригадиренко В. В., Булахов В. Л., Гайченко В. А., Гассо В. Я., Дідух Я. П., Івашов А. В., Кучерявий В. П., Мальований М. С., Мицик Л. П., Пахомов О. Є., Царик Й. В., Шабанов Д. А.Екологія. – Харків: Фоліо, 2014. – 672 с. (гриф МОНУ) >PDF>>>
 3. Пахомов О. Є., Гассо В. Я., Булахов В. Л., Бобильов Ю. П., Рева О. А., Пономаренко О. Л., Новицький Р. О., Бригадиренко В. В., Голобородько К. К., Кульбачко Ю. Л. Посібник до навчальної польової практики із зоології. – Дніпропетровськ.: РВВ ДНУ, 2007. – 112 с. (Гриф МОНУ).
 4. Бригадиренко В. В. Моделювання популяцій безхребетних тварин: Навч. посібн. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2009. – 60 с. (гриф МОНУ) >PDF>>>
 5. Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В., Гассо В.Я. Методологія та історія розвитку зооекологічних досліджень у Дніпропетровському університеті (до 85–річчя з дня заснування Дніпропетровського національного університету). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – 32 с. >PDF>>>
 6. Бригадиренко В. В. Основи систематики комах: Навч. посібн. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 204 с. (гриф МОНУ) >PDF>>>
 7. Бригадиренко В. В. Тестові завдання з ентомології для студентів біологічних спеціальностей вузів. – Дніпропетровськ: Арт–Прес, 2003. – 30 с. >PDF>>>
 8. Пахомов О. Є., Пилипенко О. Ф., Бригадиренко В. В. Методика виконання випускних, курсових та дипломних робіт: Навч. посібн. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – 32 с. (гриф МОНУ) >PDF>>>
 9. Бригадиренко В. В., Лихолат Ю. В., Пахомов О. Є., Цвєткова Н. М., Шарамок Т. С. Методика виконання курсових і дипломних робіт: Навч. посібн. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 28 с. >PDF>>>
 10. Бригадиренко В. В. Робочий зошит із паразитології: Метод. посібн. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 91 с. >PDF>>>
 11. Бригадиренко В. В. Робочий зошит із зоології безхребетних: Метод. посібн. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. – 98 с. >PDF>>>

Інші публікації

 1. Пучков О. В., Бригадиренко В. В. Рідкісні твердокрилі надродини Caraboidea (Coleoptera, Adephaga) Дніпропетровської області. – Дніпро: Журфонд, 2018. – 264 с.
  >PDF>>>
 2. Пат. 122860, U Україна МПК (2006), A61К 35/00. Застосування мурашиної кислоти для боротьби з нематодами — паразитами хребетних тварин і людини / Бойко О.О., Бригадиренко В.В. – № u201708843; заявл. 04.09.2017; опубл. 25.01.2018, бюл. № 2.
 3. Пат. 112615 U Україна, МПК А61В 5/0275, А61В 10/00, Спосіб визначення личинок нематод Haemonchus contortus, Mullerius sp. і Strongyloides papillosus / Бойко О.О., Дуда Ю.В., Бригадиренко В.В. – № u 201606146; Заявл. 06.06.2016; Опубл. 26.12.2016, бюл. № 24.
 4. Пат. 117862 U Україна, МПК А61К 31/00, А61К 35/00, А61Р 33/10, Спосіб застосування коричного альдегіду як засобу для боротьби з нематодами – паразитами хребетних тварин і людини / Бойко О.О., Бригадиренко В.В. – № u201613336; Заявл. 26.12.2016; Опубл. 10.07.2017, бюл. № 13.
 5. Пат. 118981 U Україна, МПК А61К 31/00, А61К 35/00, А61Р 33/10, Спосіб застосування бензойної кислоти або її солей як засобу для боротьби з нематодами – паразитами хребетних тварин і людини / Бойко О.О., Бригадиренко В.В. – № u2017005663; Заявл. 20.01.2017; Опубл. 11.09.2017, бюл. № 17.
 6. Пат. 117862 U Україна, МПК А61К 31/00, А61К 35/00, А61Р 33/10, Спосіб боротьби з нематодами – паразитами хребетних тварин і людини з використанням метилпарабену / Бойко О.О., Бригадиренко В.В. – № u201701021; заявл. 03.02.2017; Опубл. 10.07.2017, бюл. № 13.
 7. Пат. 119920, U Україна МПК (2017.01), A61P 31/06 (2006.01), N-пропіл 2((4-аміно-5-(морфолінометил)-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату гідро хлорид, який виявляє протитуберкульозну дію / Щербина Р.О., Зажарський В.В., Парченко В. В., Давиденко П.О., Книш Є.Г., Панасенко О.І., Бригадиренко В.В. – № u201704947; заявл. 22.05.2017; опубл. 10.10.2017, бюл. № 19.
 8. Пат. 145477 U Україна, МПК А61К 31/00, А61К 35/00, А61K 9/08, Застосування водного настою бутонів гвоздичного дерева для боротьби з нематодами – паразитами хребетних тварин і людини / Бойко О.О., Бригадиренко В.В. – № u 2020 04582; Заявл. 20.07.2020; Опубл. 10.12.2020, бюл. № 23.
 9. Пат. 145478 U Україна, МПК А61К 31/00, А61К 35/00, А61K 31/23, Застосування сульфатної касторової олії для боротьби з личинками нематод – паразитами хребетних тварин і людини / Бойко О.О., Бригадиренко В.В. – № u 2020 04583; Заявл. 20.07.2020; Опубл. 10.12.2020, бюл. № 23
 10. Brigadirenko V. V. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in forest ecosystems of steppe zone of Ukraine // Abstracts of the XIX International Congress of Zoology. – China, Beijing, 2004. – P. 472. >PDF>>>
 11. Пахомов А. Е., Бригадиренко В. В. Перспективи створення об’єктів природно–заповідного фонду на території Дніпропетровської області // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні. Зб. праць Міжнар. наук.–практ. конф. – Хмельницький: Вид–во Хмельниц. ун–ту управління та права, 2010. – С. 207–212. >PDF>>>
 12. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Залучення приватного капіталу – перспективний шлях розвитку екологічної мережі України // Наука і бізнес – основа розвитку економіки: Тез. доп. Міжнар. наук.–практ. форуму. – Д. : ДНУ, 2012. – C. 249–250.
 13. Бригадиренко В. В. Памяти Виктора Александровича Барсова // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2002. – Т. 9, № 1–2. – С. 333–337. >PDF>>>
 14. Новицкий Р. А., Бригадиренко В. В., Сытник Ю. М. V Международная научная конференция «Zoocenosis–2009: Биоразнообразие и роль животных в экосистемах» // Гидробиол. журн. – 2010. – Т 46, № 2. – С. 118–120. >PDF>>>
 15. Пахомов О. Є., Лихолат Ю. В., БригадиренкоВ. В. Григорюк Іван Панасович – учений, наставник, педагог // Вісник Дніпропетр. ун–ту. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 2. – С. 143–146. >PDF>>>
 16. Пахомов О.Є., Гассо В.Я., Голобородько К.К., Поляков М.В., Грицан Ю.І., Булахов В.Л., Бригадиренко В.В., Ключко З.Ф., Межжерін С.В., Новіцький Р.О., Писанець Є.М., Плющ І.Г., Пономаренко О.Л., Пучков О.В., Радченко В.Г. Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ. – Дніпропетровськ: Новий Друк, 2011. – 488 с. >PDF>>>
 17. Бригадиренко В. В. Стан структури комплексів турунів екосистем Присамар’я Дніпровського в умовах тиску антропогенних факторів / Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.16 – екологія. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун–т, 2001. – 21 с. >PDF>>>
 18. Бригадиренко В. В. Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України / Автореф. дис. … докт. біол. наук: 03.00.16 – екологія. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун–т, 2007. – 40 с. >PDF>>>
 19. Эколого–фаунистический обзор фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Днепропетровской области / Бригадиренко В. В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1996. – 21 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 05.03.96, № 671 – Ук–96 // Библиогр. опис. в «Депонированные научные работы», ВИНИТИ, 1996, № 6(249), б/о 205.

Trackback from your site.